urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Ontdek onze portals

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier,  door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Binnen deze fundamentele domeinen van de stedelijke ontwikkeling verzorgt urban.brussels ook de administratieve taken in verband met de premies voor renovatie en gevelverfraaiing, en verleent ze juridisch advies, onder meer n.a.v. de BWRO-hervorming.

Bovendien neemt urban.brussels een centrale rol op zich in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

Urban.brussels steunt bij dit alles op een aanzienlijke interne deskundigheid, met name op het vlak van architectuur, historiek, documentatie en regelgeving, waardoor ze zo goed mogelijk de verwachtingen van burgers en gebruikers kan inlossen.

Urban.brussels voert deze opdrachten uit met de Algemene Directie en 6 administratieve eenheden:

 • De Directie Stedenbouw
 • De Directie Cultureel Erfgoed
 • De Directie Stadsvernieuwing
 • De Directie Promotie en Informatie
 • De Directie Juridische Zaken
 • De Directie Personeel en Organisatie.

Urban.brussels verzorgt ook de secretariaat van 3 organen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.

 • Alles
 • Geen onderdeel van een categorie

De ontwikkeling en de kwaliteit van de openbare ruimte in de hele Brusselse kanaalzone vormt één van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

In het Gewestelijk Kanaalplan zijn de doelstellingen hiervan opgenomen. Naast de acties die het Gewest onderneemt (ontwikkelen en onderhouden van infrastructuur, sensibilisering van de gebruikers …), ontwikkelen vzw’s talrijke initiatieven voor de promotie van het gebruik van de waterweg, onder andere evenementen en culturele, artistieke, sportieve of vrijetijdsprojecten en -activiteiten. Bent u een vzw en wilt u een subsidie […]