urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Laatste nieuws

 • Alles
 • Archiweek
 • BWRO
 • GSV
 • HR
 • Urban

Oproep tot kandidaatstelling 2019 – Naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de leden van de gewestelijke ontwikkelingscommissie

Algemene context: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie brengt advies uit bij de Regering of de gemeenten over ruimtelijke ordening. De opdrachten van de GOC staan omschreven in het  BWRO (cfr. hieronder).   Opdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie – (BWRO art 7) “De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de […]

Archiweek Brussels 2019

De Archiweek Brussels 2019 (architectuurfestival in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zal van 18 tot 22 oktober 2019 plaatshebben. Deze week staat in het teken van hedendaagse architectuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zal een internationaal colloquium plaatsvinden over het thema beton, lezingen van befaamde architecten (Jan Richter en Pascale Richter – Prix d’architecture de […]

HOMEGRADE : Lezingen en workshops 2019

Tussen 12 september en 24 oktober 2019 zal Homegrade 13 lezingen en 5 workshops gratis aanbieden aan particulieren. Het woonmilieu en de renovatie ervan komen aan bod in verschillende facetten: energie, huisvesting, erfgoed, renovatie, akoestiek, circulaire economie en stedenbouw. Meer informatie? Met onderstaande link kun je het programma downloaden. Inschrijvingen!

Mémorandum – Uitdagingen 2019-2024

Dit document is het resultaat van een prospectieve denkoefening van URBAN. Het heeft tot doel de voorstellen te identificeren waaraan Urban voorrang wil geven tijdens de legislatuur die van 2019 tot 2024 zal lopen, rekening gehouden met de basisopdrachten van deze organisatie. Het document wordt overgelegd aan de politieke partners die de volgende regering zullen […]

De Powerpoint over de infosessies voor de burger met betrekking tot de BWRO hervormingen, die plaatsvonden op 27 en 28 juni jongstleden, is vanaf nu beschikbaar in PDF-formaat!

PRESENTATIE >>> Hervorming van het BWRO – Kort overzicht. Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 […]

Infosessies voor de burger · Het nieuwe BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van […]

Aanwerving van studenten tijdens de maanden juli en augustus 2019

Urban heeft beslist om studenten in dienst te nemen tijdens de maanden juli en augustus 2019.  Ter informatie : De arbeidsovereenkomsten hebben een looptijd van maximaal één maand en de indienstneming gebeurt met ingang van de 1ste werkdag van de maand. Alle studenten worden bezoldigd op basis van schaal D101 (2011,71 € bruto/maand). De studenten moeten […]

Ordonnantie van 4 april 2019 wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Brussels Parlement de Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, goedgekeurd. Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding van de hervorming […]

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 11 april 2019 […]

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Zoals verwacht heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting op 22 maart een wijzigingsordonnantie aangenomen opdat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen haar volle werking sorteert met ingang van 1 september 2019. Het betreft een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat het […]

Ontdek onze portalen

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier,  door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Binnen deze fundamentele domeinen van de stedelijke ontwikkeling verzorgt urban.brussels ook de administratieve taken in verband met de premies voor renovatie en gevelverfraaiing, en verleent ze juridisch advies, onder meer n.a.v. de BWRO-hervorming.

Bovendien neemt urban.brussels een centrale rol op zich in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

Urban.brussels steunt bij dit alles op een aanzienlijke interne deskundigheid, met name op het vlak van architectuur, historiek, documentatie en regelgeving, waardoor ze zo goed mogelijk de verwachtingen van burgers en gebruikers kan inlossen.

Urban.brussels voert deze opdrachten uit met de Algemene Directie en 6 administratieve eenheden:

 • De Directie Stedenbouw
 • De Directie Cultureel Erfgoed
 • De Directie Stadsvernieuwing
 • De Directie Promotie en Informatie
 • De Directie Juridische Zaken
 • De Directie Personeel en Organisatie.

Urban.brussels verzorgt ook de secretariaat van 3 organen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.