urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Laatste nieuws

 • Alles
 • Archiweek
 • BWRO
 • Event
 • GSV
 • Open Monumentendagen
 • Urban

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020 IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – KLEUR

De Open Monumentendagen zijn ieder jaar voor duizenden bezoekers, zowel Brusselaars, Walen, Vlamingen als buitenlanders een niet te missen evenement. Een weekend lang bieden ze de gelegenheid om de stad vanuit een ander perspectief te herontdekken, nieuwe gebouwen of  architectuurstijlen  te leren kennen of plaatsen te bezoeken die beperkt toegankelijk zijn. In 2020 zullen de […]

Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 is beschikbaar 

urban.brussels commissions art installations in public space – FIRST DEVIATION by Edouard Cabay

Na zijn lezing op het symposium “Emerging technologies. What impact on our architecture?” nodigt urban.brussels Edouard Cabay uit om zijn tekeningen ten toon te stellen in het kader van het Picture Festival 2019 , een initiatief van de vzw Kunstberg. Het werk van Edouard Cabay bevindt zich op het kruispunt van architectuur en kunst, en […]

Archiweek Brussels 2019

De Archiweek Brussels 2019 (architectuurfestival in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zal van 18 tot 22 oktober 2019 plaatshebben. Deze week staat in het teken van hedendaagse architectuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zal een internationaal colloquium plaatsvinden over het thema beton, lezingen van befaamde architecten (Jan Richter en Pascale Richter – Prix d’architecture de […]

Mémorandum – Uitdagingen 2019-2024

Dit document is het resultaat van een prospectieve denkoefening van URBAN. Het heeft tot doel de voorstellen te identificeren waaraan Urban voorrang wil geven tijdens de legislatuur die van 2019 tot 2024 zal lopen, rekening gehouden met de basisopdrachten van deze organisatie. Het document wordt overgelegd aan de politieke partners die de volgende regering zullen […]

De Powerpoint over de infosessies voor de burger met betrekking tot de BWRO hervormingen, die plaatsvonden op 27 en 28 juni jongstleden, is vanaf nu beschikbaar in PDF-formaat!

PRESENTATIE >>> Hervorming van het BWRO – Kort overzicht. Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 […]

Infosessies voor de burger · Het nieuwe BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van […]

Ordonnantie van 4 april 2019 wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Brussels Parlement de Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, goedgekeurd. Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding van de hervorming […]

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 11 april 2019 […]

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Zoals verwacht heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting op 22 maart een wijzigingsordonnantie aangenomen opdat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen haar volle werking sorteert met ingang van 1 september 2019. Het betreft een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat het […]

Ontdek onze portalen

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier,  door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Binnen deze fundamentele domeinen van de stedelijke ontwikkeling verzorgt urban.brussels ook de administratieve taken in verband met de premies voor renovatie en gevelverfraaiing, en verleent ze juridisch advies, onder meer n.a.v. de BWRO-hervorming.

Bovendien neemt urban.brussels een centrale rol op zich in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

Urban.brussels steunt bij dit alles op een aanzienlijke interne deskundigheid, met name op het vlak van architectuur, historiek, documentatie en regelgeving, waardoor ze zo goed mogelijk de verwachtingen van burgers en gebruikers kan inlossen.

Urban.brussels voert deze opdrachten uit met de Algemene Directie en 6 administratieve eenheden:

 • De Directie Stedenbouw
 • De Directie Cultureel Erfgoed
 • De Directie Stadsvernieuwing
 • De Directie Promotie en Informatie
 • De Directie Juridische Zaken
 • De Directie Personeel en Organisatie.

Urban.brussels verzorgt ook de secretariaat van 3 organen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.