urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font
Aankondiging van vastgoedprospectie

Huur door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een gebouw om er zijn semidynamische archief en erfgoeddepot in onder te brengen

I. Achtergrond

In 2017 werd Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) een autonome gewestelijke overheidsdienst. In het jaar 2018 nam ze de naam Urban.brussels aan. Urban.brussels is op heden gevestigd in het ARCADIA-gebouw op de Kunstberg 10-13 in 1000 Brussel.

Urban.brussels is op zoek naar een gebouw om haar semi-dynamische archieven en erfgoeddepot in onder te brengen. Het gebouw moet eveneens kantoorruimtes bevatten (administratieve ruimtes, en ruimte voor mensen die de archieven raadplegen, onderzoekers, bezoekers, enz.).

De vereisten van de huurovereenkomst zijn de volgende:

 • aanvang van het huurcontract: tussen 15 november 2020 (ideaal scenario) en uiterlijk 31 januari 2021 (maximum termijn);
 • eerste periode : aanvankelijke doorlopende duurtijd tot en met 31 december 2024;
 • tweede periode : de vastgoedvoorstellen moeten ook een optie bevatten om deze huurovereenkomst – met eventuele nieuwe incentives – te verlengen tot en met 31 december 2036.

 

II. Selectie

Om in aanmerking te komen, moet het voorgestelde gebouw aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Een totale oppervlakte van minimum 3000 m² aanbieden tijdens de eerste periode van het huurcontract (tot en met 31 december 2024) en een totale oppervlakte van minimum 4600 m² tijdens de tweede periode, optioneel voor de huurder (van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2036).

Deze oppervlaktes zijn als volgt ingedeeld (m²  PA)([1]) :

Voor 2025 Vanaf 2025
 

(1) Erfgoeddepot

 

(2) Semi-dynamische archieven Urban

 

 

2050

 

400

 

 

2.900

 

1000

 

(3) Administratieve en beheersruimten en onderzoeksruimte voor bezoekers/onderzoekers/specialisten 150 300
(4) Aubecq gevel 400 400
GRAND TOTAAL: 3000 4600

 

 1. Ligging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 1. Archieven en erfgoeddepot: stabiele luchtvochtigheid en temperatuur (zie internationale normen voor passieve conservering); idealiter:
 • Relatieve vochtigheid: tussen 48% et 55% (nooit meer dan 65%); schommelingen gedurende 24 uur moeten minder dan 3% bedragen;
 • Temperatuur : tussen 16°C en 18°C (niet meer dan 20°C); schommelingen gedurende 24 uur moeten minder dan 3% bedragen;
 • De airconditioningsystemen moeten worden aangepast aan het volume van de ruimten, hun isolatie,…

 

 1. Administratieve en beheersruimten en onderzoeksruimte voor bezoekers/onderzoekers/specialisten moeten geschikt zijn voor kantoorgebruik.

 

 1. Voor het deel “semi-dynamische archieven” en de archeologische collectie: mogelijkheid om verrijdbare rekken (“compactus” type) te plaatsen, met de beperkingen van het gewicht die dit met zich meebrengt.

 

 1. Voor het gedeelte « Gevel Aubecq » die is een geklasseerde gevel (die gedemonteerd is uit een gebouw in art-nouveaustijl):
 • de gevel bestaat uit 570 stukken. Het gewicht van elke steen varieert tussen 10 kg en 3 ton voor de balkonplaten. De meeste stenen wegen tussen 100 en 300 kg;
 • te verwachten belasting ca. 900 kg/m² ;
 • ruimte op de begane grond die de toegang voor vrachtwagens mogelijk maakt;
 • idealiter +/- 6 m plafondhoogte (om de grijpers te kunnen gebruiken);
 • minimum oppervlakte van 400 m² (indien volledig vlak geplaatst).

 

 1. In geval van een gedeelde bezetting, moeten de verdiepingen gebruikt door Urban.brussels in elk geval aangrenzend zijn.

 

 1. Een parkeerplaats voor een bestelwagen.

 

 1. Vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, in het bijzonder met de metro of de trein vanaf het ARCADIA-gebouw (Centraal Station).

 

 1. Op de datum van inwerkingtreding van de huur, zal het gebouw volledig conform dienen te zijn op vlak van vereiste vergunningen, toelatingen alsook moet het voldoen aan de verschillende technische normen zoals van toepassing inzake arbeidsplaatsen.

 

[1] De eisen worden uitgedrukt in m² PA (Primary Area) zoals gedefinieerd door de Europese norm EN15221-6 – “Facility Management Part 6 – Area and Space measurement“.  De Primary Area (PA) is een onderverdeling van de netto-zone, maar omvat geen technische ruimtes, circulatie (horizontaal en verticaal) en sanitaire voorzieningen. Het is dus het gebied dat in een gebouw daadwerkelijk gebruikt kan worden voor de eigen activiteiten van de gebruiker. Deze PA-oppervlakte bevat dus alleen de ruimtes waarin het mogelijk is om ruimtes te creëren voor opslag, warehousing, opslag, vergaderingen, enz.

III. Modaliteiten van deelname

Kennisgevingen van belangstelling moeten worden verstuurd ten laatste op 07.08.2020 om 17u00 per e-mail naar het volgende adres: building@urban.brussels.

De kennisgevingen bevatten:

 1. het ingevulde formulier dat als bijlage bij deze aankondiging wordt gevoegd, te versturen als Word-versie en als ondertekende pdf-versie;
 1. een beschrijving van het voorgestelde gebouw, met inbegrip van de ligging en foto’s van de gevel en het interieur;
 1. In voorkomend geval, alle andere informatie die nuttig kan zijn om te beoordelen of het voorgestelde gebouw voldoet aan de in punt II opgesomde voorwaarden.

 

IV. Verdere verloop van de procedure

De personen die de gebouwen hebben voorgesteld die het best beantwoorden aan de aangehaalde voorwaarden zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een gedetailleerd formulier (Request for proposal).

De meest geschikte gebouwen zullen bezocht worden, en er zullen onderhandelingen plaatsvinden over de voorwaarden van de huurovereenkomst.

De verschillende offertes zullen vergeleken worden op basis van criteria die verduidelijkt zullen worden in de Request for proposal, en die, naast de financiële aspecten, ook betrekking zullen hebben op het volgende: (i) het functioneel karakter van het gebouw, (ii) de ligging van het gebouw en de bereikbaarheid met openbaar vervoer, vooral vanaf het ARCADIA-gebouw (iii) de technische prestaties en de energieprestaties van het gebouw.

 

Kennisgeving van belangstelling: dit formulier moet uiterlijk 07.08.2020 om 17.00 uur per e-mail worden verstuurd (in Word-formaat en ondertekende PDF-versie) naar het volgende adres: building@urban.brussels