urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Urban heeft beslist om studenten in dienst te nemen tijdens de maanden juli en augustus 2019.

 Ter informatie :

De arbeidsovereenkomsten hebben een looptijd van maximaal één maand en de indienstneming gebeurt met ingang van de 1ste werkdag van de maand.
Alle studenten worden bezoldigd op basis van schaal D101 (2011,71 € bruto/maand).
De studenten moeten minstens 16 jaar oud zijn.
Bijgaand vindt u het aanvraagformulier.

Het formulier moet door de kandidaat worden ingevuld en ondertekend en ten laatste vóór 31 mei 2019 – 12u00, samen met een curriculum vitae, teruggezonden worden:

 

URBAN.BRUSSELS
Algemene Directie

Ter attentie van
Sylvia CAMACHO ANDRES

Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel

 

De studenten zullen ten laatste op 5 juni 2019 door de algemene directie worden ingelicht over het gevolg dat aan hun kandidatuur zal worden gegeven.