urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font
Projectoproep voor het commissariaat van de archiweek 2020
Deze oproep tot kandidaatstelling nodigt architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, onderzoekers, critici en kunstenaars uit hun kandidatuur in te dienen voor de rol van commissaris van de archiweek 2020.

urban.brussels is een bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doelstelling het ondersteunen van de gewestelijke territoriale ontwikkeling inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering. urban.brussels speelt ook een centrale rol in het sensibiliseren van de burgers voor het feit dat we vandaag de stad van morgen bouwen.

De archiweek, die ieder jaar door urban.brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd wordt, heeft als doel de burgers te sensibiliseren voor en kennis te laten maken met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Ter gelegenheid van deze speciale week, die plaatsvindt van 5 tot 13 oktober 2020, zijn er voor iedereen gratis rondleidingen, opendeurdagen bij architectenbureaus, colloquia, workshops, conferenties en een tentoonstelling. Het hoogtepunt van de archiweek zijn de meertalige bezoeken (NL, FR en EN) aan een twintigtal hedendaagse projecten, die dit jaar plaatsvinden in het weekend van 10 en 11 oktober.

De gekozen commissaris zal verantwoordelijk zijn voor de keuze en de voorstelling van deze selectie hedendaagse projecten die als interessant worden beschouwd op basis van het thema, het standpunt of de criteria die hij/zij daarvoor heeft bepaald. De selectie kan elk soort architectuurproject omvatten: gebouwen (kantoren, woningen, winkels, enz.), renovaties, binnenhuisarchitectuur, openbare ruimten, landschappen, parken en tuinen, voor zover ze minder dan vijftien jaar oud zijn. Als een project een voorbeeldwaarde heeft of volgens de commissaris een te volgen model is, mag het project uitzonderlijk ouder zijn.

De commissaris zal ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan de programmering van de acties die in dezelfde week of in de nasleep van de archiweek worden georganiseerd in verband met zijn/haar selectie van Brusselse architectuurprojecten.

Een aanstellingscomité, bestaande uit de directeur-generaal van urban.brussels (of haar vertegenwoordiger), staatssecretaris Pascal Smet (of zijn vertegenwoordiger), de Bouwmeester-maître architecte en vier specialisten van de hedendaagse architectuur, zal de commissaris op gemotiveerde wijze aanstellen, rekening houdend met de volgende criteria:

 • de kwaliteit en de samenhang van het voorstel
 • het vernieuwende aspect en de actualiteit van de uiteenzetting
 • het communicatieve potentieel van het project bij het grote publiek

Meer informatie over de opdracht in het beschrijvend document hieronder.

Informatie omtrent de archiweek: archiweek.urban.brussels

 Planning:

 • Tot vrijdag 29 mei 2020 om 12 uur: indiening van de offerte volgens de vereisten van het beschrijvend document.
 • Maandag 8 juni 2020: kandidaten informeren over de selectie van het aanstellingscomité

Opdrachtdocumenten: