urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) is een gewestelijke overheidsdienst bevoegd voor stedenbouw, erfgoed en stadsvernieuwing.

Er zijn vacante betrekkingen in de volgende directies:

De strategische doelstelling van de directie Stedenbouw (DS) richt zich op de proactieve verbetering van de leefbaarheid in de stad aan de hand van de uitvoeringsinstrumenten voor stedenbouw, met name door de beoordeling van de ontwerpen te laten afhangen van de mate waarin met al de aspecten van de stad rekening wordt gehouden. Ze levert in hoofdzaak de gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen af. Ze is een van de operationele eenheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

De directie Cultureel Erfgoed (DCE – voorheen directie Monumenten en Landschappen) is belast met de uitvoering van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van de bescherming, het behoud en de opwaardering van het architecturaal, natuurlijk, archeologisch en roerend erfgoed. Ze draagt proactief bij tot de verbetering van de leefkwaliteit in de stad om onze medeburgers een kwalitatief hoogstaande leefomgeving te bieden. Ze is een van de operationele eenheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

Architect (m/v/x)

Functieomschrijving

Uw taken voor de DCE:

 • Deelnemen aan vergaderingen/werkgroepen/overlegcommissies en uw ideeën en die van uw collega’s/hiërarchisch oversten verdedigen
 • De acties bepalen die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken
 • De plannen en documenten van de aanvraag analyseren en toetsen aan de toepasbare reglementaire bepalingen (BWRO, GSV, GBP, …) en aan het concept goede ruimtelijke ordening.
 • De relaties met het publiek beheren en hun vragen beantwoorden
 • Zorgen voor een goede opvolging van de lopende dossiers/procedures
 • De eensluidende adviezen van de gemachtigde ambtenaar Erfgoed in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot beschermde goederen (beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst) onderzoeken en voorbereiden
 • De aanvragers van vergunningen en de bouwheren begeleiden om de kwaliteit van de restauraties van de behouden delen en de architecturale kwaliteit van nieuwe interventies te verhogen
 • Subsidieaanvragen met betrekking tot de restauratie van beschermde goederen beheren
 • Restauratiewerven van beschermde goederen begeleiden
 • Deelnemen aan de zittingen van de KCML in het kader van de dossiers die u heeft onderzocht

Uw taken voor de DS:

 • Deelnemen aan vergaderingen/werkgroepen/overlegcommissies en uw ideeën en die van uw collega’s/hiërarchisch oversten verdedigen
 • De acties bepalen die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken
 • De plannen van de aanvraag analyseren en toetsen aan de toepasbare reglementaire bepalingen (GSV, GBP, …) en aan het concept goede ruimtelijke ordening.
 • De relaties met het publiek beheren en hun vragen beantwoorden
 • Zorgen voor een goede opvolging van de lopende dossiers/procedures
 • De eensluidende adviezen van de gemachtigde ambtenaar, aangevraagd door de gemeenten in het kader van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen/verkavelingsvergunningen uitgaande van privaatrechtelijke personen
 • De aanvragers van vergunningen en de bouwheren begeleiden om de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van de voorstellen te verhogen
 • De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen/verkavelingsvergunningen ingediend door publiekrechtelijke personen onderzoeken en voorbereiden voor de gemachtigd ambtenaar
 • Informatievergaderingen houden en het publiek sensibiliseren voor het door BSE gevoerde beleid
 • Deelnemen aan de overlegcommissies in het kader van de dossiers die u heeft onderzocht

Profiel

U heeft een master in architectuur of stedenbouw 

Voor de DCE: Ervaring of opleiding van twee jaar in restauratie van het erfgoed is vereist.

 • U kent de basis van de wetgeving met betrekking tot stedenbouw en behoud van het erfgoed (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de verschillende regelgevende plannen (Gewestelijk Ontwikkelingsplan, Gewestelijk Bestemmingsplan, Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening);
 • U beheerst de voornaamste restauratietechnieken en baseert u op de Europese basisteksten (Charter van Venetië, Charter van Firenze en Conventie van Faro)
 • U kan architectuurplannen lezen, begrijpen en correct samenvatten
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • U bent polyvalent, nauwkeurig en resultaatgericht
 • U heeft Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch
 • U bent goed georganiseerd en leeft deadlines na
 • U houdt van interactie met uw collega’s en externen
 • U bent bereid tot luisteren en proactief
 • U respecteert de vertrouwelijkheid van gegevens en komt uw engagementen na
 • U bent een teamspeler maar werkt ook graag zelfstandig
 • U begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, biedt hen een dienstverlening op maat, en onderhoudt constructieve contacten
 • U adviseert uw gesprekspartners en brengt met hen een vertrouwensrelatie tot stand op basis van uw expertise.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Glijdende werkuren: u begint tussen 7.30 en 9 uur en stopt tussen 16 uur en 18 uur. U moet echter gemiddeld 7.36 uur per werkdag presteren.
 • Een aantrekkelijke verloning:
  Loonschaal: A101
  Aanvangsloon (maandelijks brutoloon, reeds geïndexeerd, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3.241,55 euro/maand
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques
 • Een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers
 • Een MIVB-abonnement
 • De mogelijkheid om toe te treden tot een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Een trein- of busabonnement (TEC-DE LIJN) voor het traject woon-werkplaats.
 • Een fietsvergoeding: 0,22 euro/km
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Enzovoort.

Selectieprocedures:

Geïnteresseerd in onze vacature?

Wacht niet langer en bezorg ons een kopie van uw diploma, uw identiteitskaart, uw cv en uw motivatiebrief, enkel op het volgende adres: rh.bup@urban.brussels tot 26/07/2019

Verduidelijk bij het verzenden van uw kandidatuur voor welke directie u zich kandidaat stelt (DS of DCE). Als u zich kandidaat wil stellen voor de twee directies, moet u twee afzonderlijke kandidaturen indienen.

Wij zullen uw kandidatuur ontvangen en een preselectie maken op basis van de deelnamevoorwaarden van de vacature (diploma(‘s), ervaring). De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een algemene digitale of schriftelijke test. De best geselecteerde kandidaten worden voor een selectiegesprek uitgenodigd.

Geselecteerde kandidaten zullen zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.
Kandidaten die geslaagd zijn voor de proef maar niet meteen aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.

Gelijke Kansen

Brussel Stedenbouw en Erfgoed voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit. In dit opzicht worden kandidaten geselecteerd op basis van hun vaardigheden, zonder rekening te houden met factoren als leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging of handicap.

Kenmerken

 • Functietype: Overheid
 • Sector: Overheid en Social Profit
 • Brussel (standplaats)

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor