urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

De directie Cultureel Erfgoed (voorheen Directie Monumenten en Landschappen) is belast met de uitvoering van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van de bescherming, het behoud en de opwaardering van het architecturaal, natuurlijk, archeologisch en roerend erfgoed. Ze is een van de operationele eenheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Voor meer informatie over onze activiteiten zie onze website www.erfgoed.brussels

De directie Cultureel Erfgoed is op zoek naar een secretaris (man of vrouw) om het team van haar secretariaat te komen versterken.

Het secretariaat is de plaats waar alle taken voorbereid en doorverwezen worden. De goede werking van de volledige directie berust grotendeels op haar secretariaat.

Secretaris (m/v/x)

Functieomschrijving

Binnen het secretariaat neemt u deel aan de algemene administratieve taken, maar u heeft één bijzondere taak: administratieve ondersteuning bieden aan de architecten die de werken aan het beschermd erfgoed beheren.  U helpt hen onder meer bij de opstelling van de subsidiedossiers (overheidssteun om werken aan beschermde goederen te financieren).

Uw voornaamste taken zijn:

 • Brieven en andere administratieve documenten opstellen op basis van instructies, de lay-out uitvoeren, dossiers voorleggen aan de ondertekenaars en documenten nalezen.
 • Onder meer de binnenkomende en uitgaande correspondentie en de fases die de dossiers doorlopen hebben invoeren in de databank van URBAN (NOVA en MONUMENT).
 • Beantwoorden van telefoonoproepen en van verzoeken om inlichtingen per mail, voor wat vragen van algemene aard over de activiteiten van de directie Cultureel Erfgoed betreft. Verzoeken om precieze informatie doorsturen naar de juiste beheerder.
 • Bepaalde documenten scannen, elektronisch archiveren en overmaken aan de juiste personen.
 • De dossierlijsten in Excel beheren.
 • De problemen die zich voordoen identificeren en signaleren, en oplossingen voorstellen.
 • De administratieve taken uitvoeren die verbonden zijn aan zijn/haar functie en aan de organisatie van zijn/haar werk.

Profiel

U bent in het bezit van een getuigschrift hoger secundair onderwijs. U heeft interesse in secretariaatswerk en in de activiteiten van de directie Cultureel Erfgoed.

Ervaring als secretaris/secretaresse is een troef.

Kennis

 • Goede redactionele vaardigheden
 • Vertrouwd met de kantoortoepassingen Word/Excel/Outlook
 • In staat zijn de werking van de specifieke informaticatools die in de directie Cultureel Erfgoed gebruikt worden aan te leren
 • Kennis van de opdrachten van de directie Cultureel Erfgoed

Generieke competenties

 • Zin voor organisatie
 • Naleving van instructies
 • Vlot in de omgang en communicatief
 • Respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens
 • Zorgvuldigheid
 • Orde en zorg
 • Nauwgezetheid
 • In staat tot langdurige visuele aandacht
 • Veelzijdigheid
 • Zelfstandigheid
 • Zin voor initiatief
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Analytische geest
 • Stressbestendig

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Glijdende werkuren: u begint tussen 7.30 en 9 uur en stopt tussen 16 uur en 18 uur. U moet echter gemiddeld 7.36 uur per werkdag presteren.
 • Een aantrekkelijke verloning:
  Loonschaal: 2.080,71 €
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques
 • Een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers
 • Een MIVB-abonnement
 • Een trein- of busabonnement (TEC-DE LIJN) voor het traject woon-werkplaats.
 • De mogelijkheid om toe te treden tot een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Een fietsvergoeding: 0,22 euro/km
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Enzovoort

Selectieprocedures:

Geïnteresseerd in onze vacature?

Bezorg ons uiterlijk op vrijdag 26/07/2019 uw cv, uw motivatiebrief, een kopie van uw diploma en van uw identiteitskaart, uitsluitend naar het volgende adres: rh.bup@urban.brussels

Wij zullen uw kandidatuur ontvangen en een preselectie maken op basis van de deelnamevoorwaarden van de vacature (diploma(‘s), ervaring, …). De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een algemene digitale of schriftelijke test.

Geselecteerde kandidaten zullen zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.
Kandidaten die geslaagd zijn voor de proef maar niet meteen aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.

Gelijke Kansen

Brussel Stedenbouw en Erfgoed voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit. In dit opzicht worden kandidaten geselecteerd op basis van hun vaardigheden, zonder rekening te houden met factoren als leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging of handicap.

Kenmerken

 • Functietype: Overheid
 • Sector: Overheid en Social Profit
 • Brussel (standplaats)

Vereisten

 • Secundair onderwijs
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor