urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden uitzonderlijk maatregelen getroffen en richtlijnen opgesteld voor de organisatie van ons bestuur Urban.

Een hiervan is de uitsluitend elektronische behandeling van de dossiers die betrekking hebben op het recht op voorkoop met het oog op de goede opvolging ervan:

Alle formaliteiten die voorzien worden in artikel 273 van het BWRO worden  exclusief via elektronische weg geregeld. Elektronische mededelingen die de datum en het tijdstip van verzending vermelden, worden geacht te voldoen aan de eisen die gelden voor aangetekende zendingen. De datum van verzending van de elektronische mededeling wordt gelijkgesteld met de datum van kennisgeving.

Het mailadres dat hierbij gebruikt moet worden: kennisgevingen-voorkooprecht@urban.brussels

En dit is het verplichte formulier.

Deze maatregel is van toepassing op alle mogelijke uitwisseling in het kader van de behandeling van een dossier dat betrekking heeft op de voorkoop (zowel de indiening van een nieuw dossier als de uitoefening van een voorkooprecht).

Onderstaande bepalingen zullen gelden van maandag, 23 maart tot 19 april 2020 (einde Paasvakantie).