urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font
Wervings- en selectieconsultant (m/v/x)

Ben je geboeid door Human Resources en meer bepaald door werving en selectie?

Sluit je aan bij onze 4 gemotiveerde collega’s van het team Human Resources en werk mee aan de werving en selectie van het personeel van urban.brussels

Wervings- en selectieconsultant (m/v/x)

Functieomschrijving

 • Je bent de referentiepersoon voor alle vragen in verband met werving. Met je klantgerichtheid sta je regelmatig in contact met de verschillende directies om hen te informeren over de lopende aanwervingsprocessen en hun verschillende vragen te beantwoorden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de profiling:  je ontmoet de diensthoofden om de behoeften af te bakenen voor de in te vullen vacatures. Je analyseert hun behoeften en stelt hen de beste procedure uit de verschillende mogelijkheden voor om hieraan te voldoen.
 • Je stelt vervolgens de vacatures op en publiceert ze op verschillende aanwervingskanalen.
 • Je leidt de selectiegesprekken. Tijdens deze selectiegesprekken stel je de kandidaten vragen over de vereiste competenties, met name aan de hand van het selectieschema en de STAR-methode.
 • Naast deze algemene taken zul je, naargelang je workload, ook de kans krijgen om mee te werken aan transversale projecten en/of werkzaamheden (bv.: aanwerving van jobstudenten, deelname aan jobbeurzen, enz.)

Profiel

Opleiding

Je hebt een bachelor of een graduaat en een ervaring van twee jaar in werving.

Functionele vaardigheden

 • Je analyseert de gegevens gericht en beoordeelt de informatie kritisch.
 • Je behandelt en verhelpt problemen op autonome wijze, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.
 • Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, zowel schriftelijk als mondeling, en je rapporteert correct de gegevens.
 • Je adviseert jouw gesprekspartners en brengt met hen een vertrouwensrelatie tot stand op basis van uw expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je verleent een dienstverlening op maat en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en hun meningen en aanvaardt de procedures en instructies.

Adviseren, zich aanpassen en resultaatgericht zijn, zijn drie belangrijke vaardigheden die eigen zijn aan deze functie. Een goede motivatie is ook belangrijk voor deze functie.

Pluspunten

 • Je zult werken in een tweetalige omgeving. Kennis van het Frans is dus een pluspunt.

Aanbod

Wij bieden u

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Glijdende werkuren: je begint tussen 7u30 en 9u en stopt tussen 16u en 18u. Je moet echter gemiddeld 7u36 per werkdag presteren.
 • Een aantrekkelijke verloning:
  Loonschaal: B101
  Aanvangsloon (maandelijkse brutoloon, reeds geïndexeerd, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 2.251,18 euro/maand
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques
 • Een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers
 • Een MIVB-abonnement
 • De mogelijkheid om toe te treden tot een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Het trein- en/of busabonnement (TEC – DE LIJN) voor het woon-werk traject
 • Een fietsvergoeding: 0,24 euro/km
 • Mogelijkheid tot telewerken

 Onze waarden

 • Respect: waardering en een open geest tegenover anderen, verschillen, diversiteit en het milieu
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid: jezelf overtreffen, je voortdurend inzetten voor betere prestaties, voortdurend de werkmethoden verbeteren evenals de kwaliteit van de dienstverlening
 • Integriteit: wetten en regels naleven, loyaliteit aan het gezag, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, streven naar complementariteit, delen en elkaar helpen

Selectieprocedures
Geïnteresseerd in onze vacature?

Verzend jouw cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een kopie van je identiteitskaart, voor uiterlijk  tot woensdag 25 december uitsluitend naar het volgende adres: hr.bse@urban.brussels

Wij zullen je kandidatuur ontvangen en een preselectie maken op basis van de deelnamevoorwaarden van de vacature (diploma(‘s), ervaring).

Wij zullen u uitnodiging voor een algemene digitale test af te leggen. Om te slagen moet de kandidaat een gemiddelde score van 4/9 behalen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor de algemene test worden uitgenodigd voor de derde selectieronde die bestaat uit een praktijktest (50 min) en een gesprek (45 min).

Om te slagen moet de kandidaat een gemiddelde score van 60% behalen.

De geselecteerde kandidaat zal zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.

Kandidaten die geslaagd zijn voor de proef maar niet meteen aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.

Gelijke kansen

Brussel Stedenbouw en Erfgoed voert een beleid van gelijke kansen en diversiteit. In dat opzicht worden kandidaten geselecteerd op basis van hun vaardigheden, zonder rekening te houden met factoren als leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging of handicap.