Nieuws

Aanpassing van de diensten van urban.brussels

Maatregelen coronavirus:

  • Dossiers (vergunningen/premies) kunnen elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur fysiek in ontvangst genomen worden via de PBM-deur en haar intercom.
  • Per keer wordt slechts 1 persoon toegelaten.
  • Er wordt geen indieningsbewijs of ontvangstbewijs afgegeven.
  • U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvragen per aangetekende brief via de postdiensten in te dienen.
  • U kan met ons contact opnemen via e-mail, op info@urban.brussels.

Er zijn telefoonpermanenties:

  • Directie Stedenbouw: elke weekdag van 9 tot 12 uur op het nummer 02 432 85 50
  • Directie Stadsvernieuwing: maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur op het nummer 02 432 84 00
  • Andere directies: elke dag van 9 tot 16 uur op het nummer 02 432 83 00
Mont des arts, stijn Bollaert ©urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken