Nieuws

Coronavirus - Aanpassing van de diensten van urban.brussels - update

De federale regering heeft aangekondigd dat ze iedereen oproept de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding en vermenigvuldiging van het coronavirus tegen te gaan. urban.brussels doet er alles aan om deze instructies zo goed mogelijk op te volgen. We blijven te uwer beschikking staan om u te begeleiden bij uw procedures:

Het algemeen onthaal van urban.brussels is gesloten.

  • Dossiers (vergunningen/premies) kunnen elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur fysiek in ontvangst genomen worden via de PBM-deur en haar intercom.
  • Per keer wordt slechts 1 persoon toegelaten.
  • Er wordt geen indieningsbewijs of ontvangstbewijs afgegeven.
  • U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvragen per aangetekende brief via de postdiensten in te dienen.
  • U kan met ons contact opnemen via e-mail, op info@urban.brussels.

Er zijn telefoonpermanenties:

  • Directie Stedenbouw: elke weekdag van 9 tot 12 uur op het nummer 02 432 85 50
  • Directie Stadsvernieuwing: maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur op het nummer 02 432 84 00
  • Andere directies: elke dag van 9 tot 16 uur op het nummer 02 432 83 00

Dank voor uw begrip

urban.brussels

Alle nieuwsberichten bekijken