Nieuws

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Aankondiging van vastgoedprospectie voor de huur van een gebouw voor 18 jaar om er zijn archieven in onder te brengen

Het pand dient een vloeroppervlakte van tussen de 4.000 en 4.500 m² te bieden. Urban.brussels beoogt een huurovereenkomst van lange duur (minimum 18 jaar), voor een onroerend goed dat uiterlijk op 1 oktober 2023 na eventuele werken ter beschikking moet worden gesteld.

De behoeften van Urban.brussels en de details van de procedure worden gespecificeerd in de aankondiging van de vastgoedprospectie die online beschikbaar. De voorstellen moeten uiterlijk op vrijdag 14 oktober 2022 om 18.00 uur per e-mail worden ingediend op het volgende adres: procurement@urban.brussels.

Personen die belangstelling hebben voor deelname aan deze procedure worden verzocht de aankondiging van de vastgoedprospectie te raadplegen en kunnen aanvullende inlichtingen inwinnen bij de heer Frédéric DAUW (fdauw@urban.brussels, 02 432 83 96).

Alle nieuwsberichten bekijken