Nieuws

het stadsvernieuwingscontract "rondom het zuidstation"

Ontwerp van basisprogramma voor het Stadsvernieuwingscontract "Rondom het Zuidstation"

Na een jaar studiewerk stemde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in met het ontwerpprogramma. Dit programma omvat de operationele perimeter, de diagnose van de wijk, de beschrijvende fiches voor elke beoogde operatie en actie, het globale financiële en operationele plan alsook een milieueffectenrapport.

Het ontwerpprogramma zal in de loop van oktober 2022 het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek, en zal definitief worden goedgekeurd in het voorjaar van 2023.

Dit stadsvernieuwingscontract loopt op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Brussel en Anderlecht, en zal worden gefinancierd ten belope van 22 miljoen euro.

Persbericht

©urban.brussels, Séverin Malaud
Alle nieuwsberichten bekijken