Nieuws

Jaarverslag 2019

jaarverslag 2019

De context waarin u dit tweede jaarverslag van Urban over het jaar 2019 zult ontdekken, is toch wel wat ongewoon.

Brussel bleef niet gespaard van de coronacrisis, net zomin als de rest van de wereld. Deze uitzonderlijke situatie haalt ons dagelijkse leven grondig overhoop en brengt nog meer vragen naar boven over de toekomst van onze steden en ruimtes.

Door de lockdown hebben we nog meer de noodzaak beseft dat het belangrijk is ons bewust te zijn van de noodzaak om zorg te dragen voor de goede verhouding tussen de mens enerzijds en zijn leefomgeving en de bebouwing anderzijds, om aandacht te besteden aan onze veerkracht, om onze steden uit te denken op basis van de wezenlijke levensbehoeften van hun bewoners en om de maatschappij bewust te maken van de waarde van landschappen, hun rol en omvorming.

Door de onverwachte omstandigheden zag Urban, zoals alle andere overheidsdiensten, zich genoopt om zijn organisatie en procedures volledig om te gooien.

Met dit jaarverslag kunnen we een aantal opmerkelijke feiten en projecten die in 2019 treffend waren voor Urban, in de kijker zetten. We richten tevens onze blik naar de komende jaren en laten u een glimp opvangen van een aantal doelstellingen waar de teams van Urban naartoe zullen werken.

jaarverslag 2019

©Pam & Jenny
Alle nieuwsberichten bekijken