Nieuws

master "Conservatie en restauratie van het architecturaal, stedelijk en landschappelijk erfgoed"

Het gaat om een praktijkgerichte opleiding die het hele proces van de erfgoedrestauratie behandelt, van de voorafgaande theoretische studies tot de werf.

De docenten zijn erkende specialisten uit verschillende faculteiten van de VUB en de ULB, maar ook uit de overheidsadministratie of die in het vak staan. Verschillende lessen worden ter plaatse gegeven, zoals op werven, in ateliers, in de Brusselse straten of op het KIK.

De opleiding richt zich tot universitairen die hun kennis en vaardigheden wensen te verbeteren, zoals architecten, stedenbouwkundigen, historici, kunsthistorici en al wie beroepsmatig betrokken is bij conservatie (zoals archeologen, chemici, ingenieurs) en bij restauratie van erfgoed. Andere profielen kunnen op basis van hun beroepservaring eveneens worden aanvaard (beslissing van de jury binnen het organisatiecomité van de universiteit).

Officiële opening van de nieuwe gebouwen in de Maliestraat D'Ieteren frères S.a. rue du Mail, arch. René Stapels © 2021 D’Ieteren Group SA/NV
Alle nieuwsberichten bekijken