Nieuws

Oproep aan ontwerpers

Hoe komen we dankzij de publieke ruimte tot een betere levenskwaliteit in de stad? Hoe kunnen we de stad meer weerbaar maken tegen de klimaatverandering? Hoe de openbare ruimte beter indelen en meer plaats bieden aan zachte verkeersmodi? Hoe verblijfsruimte met kwaliteit aanbieden?

Al deze vragen duiken op in de discussies over de inrichting van de openbare ruimte. De verschillende gidsen, richtlijnen en vademecums over de openbare ruimte in Brussel, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau, bieden geen eenduidige antwoorden. Brussel heeft dus behoefte aan de ontwikkeling van een samenhangende, gedeelde en onderbouwde visie op de inrichting van de openbare ruimte.

Om in te spelen op deze behoefte lanceert urban.brussels een opdracht voor de opmaak van een Brussels draaiboek voor projecten publieke ruimte.

Dit draaiboek moet worden opgevat als een hulpmiddel bij het ontwerp. De beginselen van de inrichting van de openbare ruimte zullen erin worden vastgelegd. De ambitie is om het comfort van de gebruikers, de klimaatuitdaging, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en het onderhoud van de zogeheten "generieke" straten en de openbare ruimten op een samenhangend niveau te brengen en te houden.

Voor deze opdracht is de opdrachtgever op zoek naar een team dat ten minste de volgende competenties verenigt:

  • Ontwerp en realisatie van openbare ruimte (landschap / stedenbouw / architectuur)
  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid (ecologie / circulariteit)
  • Procesbegeleiding
  • Redactie en grafische vormgeving

Uiterste indieningsdatum: 18 oktober 2021 om 12h00

Meer informatie

Zennepark, Séverin Malaud ©urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken