Nieuws

Oproep tot kandidaten: de KCML (Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen)

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) is een onafhankelijk adviesorgaan. Op vraag van de regering of op eigen initiatief brengt zij advies uit aan de regering over de vrijwaring en het behoud van het onroerend erfgoed. Hier dienen 6 mandaten te worden hernieuwd.

Heb je interesse voor deze functies? Dien hetzij persoonlijk, hetzij per aangetekend schrijven je kandidatuur in bij het Brussels parlement, uiterlijk op vrijdag, 11 juni 2021 om 12 uur.

Émilie LEBRETON (Sint-Dominicusinstituut) ©urban.brussels - Jubelpark museum
Alle nieuwsberichten bekijken