Nieuws

oproep voor bijdagen voor het world planning congress in oktober in Brussel!

Het 58e World Planning Congress zal plaatsvinden in Brussel van 3 tot 6 oktober 2022

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gastheer voor de 58ste editie van het ISOCARP World Planning Congress. Het thema van deze editie "From Wealthy to Healthy Cities" gaat over gezondheid in de stad. Stadsplanners van over de hele wereld worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit evenement door een onderzoeksartikel, presentatie, speciale sessie of rondetafel voor stellen. De voorstellen voor bijdragen moeten worden ingediend voor 30 mei 2022.

Brussel is voor de eerste keer gaststad en de Brusselse regering heeft Staatssecretaris Pascal Smet aangeduid als gastheer voor het congres. Dit unieke evenement vindt plaats van 3 tot 6 oktober 2022 en omvat technische rondleidingen, plenaire sessies, workshops, walkshops en netwerkevenementen rond stedenbouw en stadsplanning. De verschillende organiserende partners zijn volop bezig met de voorbereiding van het congres. Van 20 tot 22 april bracht een delegatie van ISOCARP een bezoek aan Brussel. Voor de lokale organiserende partners Urban, perspective.brussels en Leefmilieu Brussel was het dé gelegenheid om kennis te maken met de ISOCARP-organisatie, verschillende stappen te bespreken en diverse projecten voor stadsontwikkeling te bezoeken die verband houden met het thema van het congres.

Een thema dat beantwoordt aan de doelstellingen van het Gewest, dat de leefomgeving van haar inwoners wil verbeteren, met name in de dichtstbevolkte centrumwijken. Openbare en groene ruimten vormen een essentieel deel van de stad en vervullen er tal van functies. Ze zijn met andere woorden onontbeerlijk voor een gezonde en leefbare stad. De gedachte achter dit congres is eenvoudig: onze leefomgeving bepaalt onze gezondheid!

Met deze Oproep voor Bijdragen worden stadsplanners en andere deskundigen uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van het congres. De Call for Contributions staat open in verschillende categorieën:

  • Onderzoeksartikel + presentatie tijdens het congres
  • Onderzoeksartikel
  • Casestudy + presentatie tijdens het congres
  • Voorstel voor Speciale Sessies of Rondetafels
  • Deelname aan Rondetafel

Belangrijke data voor de oproep:

  • 30 mei: deadline voor indiening van abstracts
  • 30 augustus: deadline voor definitieve indiening

Voor meer informatie ISOCARP

2022, ISOCARP delegatie bezoekt Brussel
Alle nieuwsberichten bekijken