Nieuws

Oproep voor bijdragen over architectenwoningen voor Erfgoed Brussel

Hiermee brengen we een bijzonder aspect van het œuvre van Brusselse architecten onder de aandacht. De eigen woning van een architect is immers een unieke getuige van persoonlijke, professionele én maatschappelijke ontwikkelingen.

Het biedt ons een schat aan informatie, maar vormt ook vaak een heuse uitdaging op het vlak van behoud, beheer, ontsluiting, valorisatie...

Voor deze uitgave zoekt Urban architecten, eigenaars, bewoners, onderzoekers, erfgoedzorgers, gidsen, enz. die hun ervaringen met en kennis over deze typologie willen delen. Deze publicatie moet de transversale benadering weerspiegelen die Urban als administratie en kenniscentrum voorstaat. Met een kwalitatieve, toegankelijke en rijkelijk geïllustreerde inhoud wordt een breed lezerspubliek aangesproken. Bijdragen kunnen het thema dan ook vanuit zeer uiteenlopende expertises behandelen (historisch, architecturaal, bouwtechnisch, stedenbouwkundig,...) en kunnen verschillende vormen aannemen (artikels, kaderteksten, fotoreportages, interviews,...).

Je kan eerdere nummers van het tijdschrift digitaal raadplegen op: tijdschrift erfgoed brussel Voor elk voorstel of suggestie van bijdrage, maar ook voor meer informatie over het project en de richtlijnen voor auteurs, neem (voor 21/10/2021) contact op met BOGAERTS Okke, directie kennis en communicatie: 02/432 85 12

Durieu Huis (gebouwd in 1952-1954 door de architect Jacques Dupuis), Nicolas Schimp ©urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken