Nieuws

oude liften, jong erfgoed

Sinds 2020 werken Urban en Homegrade samen aan het behoud van historische liften. Deze moeten gemoderniseerd worden volgens bepaalde regels, die soms moeilijk te verenigen zijn met hun erfgoedwaarde.

Daarom wordt een inventaris van historische liften opgemaakt. Deze inventaris zal de vorm van een website aannemen, die in 2022 online zal gaan. De informatie is verzameld met de hulp van eigenaars van liften.

Door opname in de inventaris aan te vragen via de Homegrade-website, zullen eigenaars een certificaat van historische waarde kunnen verkrijgen, waardoor het moderniseringsproces kan worden aangepast aan de kenmerken van hun lift.

Heb jij een zo’n fantastische oude lift? Aarzel niet en registreer je lift in de inventaris via Homegrade!

© urban.brussels, M. Celis, Voormalig warenhuis Old England
Alle nieuwsberichten bekijken