Nieuws

Projectoproep 2021

Projectoproep 2021 – sensibilisering voor en bevordering van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of stadsvernieuwing.

Urban lanceert een projectoproep opdat verenigingen een project of initiatief voorstellen om de burger te sensibiliseren en de sector te stimuleren (architectuur, cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening).

Na de dossierselectie zal een aantal projecten een overheidssubsidie ontvangen om het voorstel volledig of gedeeltelijk te financieren.

Kalender 2021:

  • tot en met 12 februari 2021: indiening van de dossiers door middel van het formulier ad hoc;
  • maart 2021: selectie van de dossiers door een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de Minister-President en van de Staatssecretaris, verschillende directies van Urban en externe deskundigen;
  • april 2021: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de regering en officiële bekendmaking aan de begunstigden.

Informatie en contacten: U kunt voor alle info contact opnemen met de directie Kennis & Communicatie van Urban via mail op sensibilisatie@urban.brussels.

Aarzel niet om deel te nemen!

meer info?

aanvraagformulier

Stijn Bollaert © urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken