Nieuws

RENOLUTION

het atelier logistiek

Er zijn nog maar een paar dagen om je in te schrijven voor het lanceringsevent van het atelier logistiek van RENOLUTION !

Waar gaat dit over?

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijk het wooncomfort te verbeteren en de energiekosten voor de Brusselaars te verlagen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest RENOLUTION gelanceerd, een gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen.

Het doel is om tegen 2050 voor alle woningen in Brussel een gemiddelde energieprestatie van 100kWh/m²/jaar te bereiken, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie! Dit is een echte energierevolutie die in gang is gezet.

Het atelier "Logistiek" van RENOLUTION maakt deel uit van de werkgroep lokale productie en logistiek van de regionale economische transitiestrategie "Shifting Economy".

Dit atelier behandelt vraagstukken in verband met de infrastructuren voor bedrijven (opslagruimten, kleine werkplaatsen, logistieke hubs, consolidatiecentra, enz.). Ook mobiliteitsvraagstukken worden behandeld in verband met het vervoer van bouwelementen, aangezien het vervoer door de verwachte toename van het aantal bouwwerven zeker zal toenemen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid, als piloot van het atelier logistiek RENOLUTION, nodigt u graag uit voor de start van het atelier "Logistiek" op 31/01/2023 van 8.45u tot 13.30u in BEL Brussel (Leefmilieu Brussel, Tour en Taxi, Havenlaan 86c - 1000 Brussel).

De agenda van het evenement ziet er als volgt uit:

  • 08.45: Welkom
  • 09.00: RENOLUTION, de regionale ambitie voor renovatie en logistiek door Isabelle Sobotka (Coördinator Renolution, Leefmilieu Brussel)
  • 09.15: Wat zijn de logistieke uitdagingen van Shifting Economy en wat zijn de verbanden met Renolution? door Julien Dumont (Kabinet Trachte)
  • 09.30: Ambities van het atelier Logistiek door Esther Vaernewyck (piloot van het atelier, Brussel Economie en Werkgelegenheid)
  • 09.50: Organisatie van het logistieke atelier in 2023 (Renolution Facilitator, ICEDD)
  • 10.00: Inspirerende initiatieven en feedback uit de praktijk in de logistiek
  • 10.30: Pauze
  • 10.50: Inspirerende initiatieven en feedback uit de praktijk in de logistiek (vervolg)
  • 11.25: Interactie met de belanghebbenden over de problemen en behoeften van de logistiek in de Brusselse regio, en eerste ideeën rond projecten met I. Sobotka (BE), E. Vaernewyck (BEE), J. Dumont (Kabinet Trachte).
  • 12.30 - 13.30: Lunch

Wilt u deelnemen aan deze RENOLUTIE? Schrijf u nu in en uiterlijk voor 20/01 om 12uur .

Het staat u vrij deze e-mail door te sturen naar een meer geschikte persoon in uw organisatie en deze te delen met iedereen die mogelijk geïnteresseerd is.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten en dit geweldige project samen te bespreken.

© urban.brussels, Philippe Braquenier
Alle nieuwsberichten bekijken