Overgangsregeling voor lopende premieaanvragen 2021/2022

Als u vóór 31 december 2021 een aanvraag hebt ingediend voor een Premie voor de renovatie van het woonmilieu of voor een Premie voor de verfraaiing van gevels, en u van plan was in 2022 een Energiepremie aan te vragen voor dezelfde werken, dan is dit in principe niet meer mogelijk omdat de RENOLUTION-premies vanaf 1 januari 2022 van toepassing is

Om deze situatie te verhelpen en u in staat te stellen ten volle van de subsidies te profiteren, heeft het Gewest een overgangsregeling ingesteld met de volgende twee morgelijkheden:

  • Trek de oorspronkelijke aanvraag voor Premie voor de renovatie van het woonmilieu of voor de Premie voor de verfraaiing van gevels weer in en dien een nieuwe aanvraag in voor RENOLUTION-premies. In dat geval volstaat het een brief te sturen naar Urban (Directie Stadsvernieuwing, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel) waarin u de annulering van uw aanvraag vermeldt. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen voor RENOLUTION-premies. Dit verzoek kan alleen worden gedaan voor saldofacturen die vanaf 2022 worden uitgereikt en altijd binnen een periode van 12 maanden vanaf de datum van de laatste saldofactuur voor de werkzaamheden.

Indien u vóór de uitvoering van de werkzaamheden een voorschot hebt ontvangen van Urban, moet u dit in één keer, zonder afbetalingsplan, volledig terugbetalen.

  • Behoud uw vóór 31 december 2021 ingediende aanvraag voor Premie voor de renovatie van het woonmilieu of de Premie voor de verfraaiing van gevels Premie voor de renovatie of gevelverfraaiing, en vul deze aan met een aanvraag voor de Energiepremie 2021. In dat geval zal uw aanvraag worden behandeld volgens de regeling die in 2021 van kracht was. Door het stelsel van de Energiepremies 2021 voor u te laten doorlopen, kunt u toch nog genieten van extra steun. Voor een factuur voor het saldo van de werkzaamheden van 2022 kunt u dus uw premieaanvraag bij Leefmilieu Brussel indienen.

Deze aanvraag moet echter uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend en zal worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden voor de toekenning van de energietoeslag voor 2021.

De Energiepremieregeling 2021 voor in 2021 uitgereikte saldofacturen blijft ongewijzigd en blijft van toepassing. U beschikt over 12 maanden vanaf de datum van deze laatste saldofactuur om uw aanvraag bij Leefmilieu Brussel in te dienen. Meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel.

Voor de premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels kunt u ons de nodige documenten (door de administratie gevraagde aanvullende documenten, documenten over het einde van het werk, enz.) bezorgen : hetzij door ze neer te leggen bij het onthaal van Urban, elke werkdag van 10 tot 12 uur, met inachtneming van de regels inzake sociale afstand, hetzij per post.

Telefonische permanenties van de premies

Heb je nog vragen alvorens je je aanvraag indient of wil je nog inlichtingen over je renovatiewerken? Doe dan zeker een beroep op onze partners:

Particulieren :

Professionelen :