urban.brussels

Tentoonstelling

"Stoclet 1911 Restitution"

Kennisgevingen

Art nouveau

Brussel, hoofdstad van de art nouveau. Ter gelegenheid van het Jaar van de art nouveau 2023 voert Urban een breed promotie- en sensibiliseringsbeleid voor de art nouveau door een reeks initiatieven te ondersteunen en te financieren die de art nouveau in de kijker plaatsen.

Brussels Architecture Prize 2023

Deze prijs ging van start in 2021 als initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coproductie van Urban en A+ Architecture in Belgium, en zet opnieuw de Brusselse architectuur en haar architecten in de verf.

Onze portaalsites

stedenbouw en architectuur

De directie Stedenbouw verschaft u inlichtingen over de procedures inzake stedenbouw en behandelt uw aanvragen voor gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen.

erfgoed

De directie Cultureel Erfgoed voert het gewestelijke beleid uit inzake de vrijwaring van het erfgoed.

Ga met ons in Brussel de uitdagingen aan op het vlak van architectuur en erfgoed. Bouw je competenties uit binnen een overheidsdienst waar dynamiek en deskundigheid samengaan. We verwachten jou!

Je kunt de komende maanden nog steeds deelnemen aan tal van activiteiten, waaronder een aantal tentoonstellingen die wegens hun succes zijn verlengd!

 → 

Exhibition Architecture: Met nieuwe manieren van leven vandaag, dragen we bij aan de stad van morgen.

urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier. Urban.brussels voert het gewestelijk beleid uit op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en het beheer van de operationele programma's voor stadsherwaardering.

urban.brussels voert opdrachten uit met betrekking tot premies voor renovatie en gevelverfraaiing en verleent juridisch advies, onder meer de hervorming van het BWRO. Urban.brussels steunt op een aanzienlijke interne deskundigheid en speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

+