urban.brussels

BAP

Ontdek de genomineerde projecten

Kennisgevingen

Opwaarderen van het erfgoed van gisteren en bouwen aan de stad van morgen.

Urban beheert de renovatiepremies, voert het gewestelijke beleid uit inzake stedenbouw en inzake het behoud van het roerende en onroerende erfgoed, en beheert operationele programma's zoals de wijkcontracten en de duurzame wijkcontracten, en het stedelijk beleid.

Art nouveau

Brussel, hoofdstad van de art nouveau. Ter gelegenheid van het Jaar van de art nouveau 2023 voert Urban een breed promotie- en sensibiliseringsbeleid voor de art nouveau door een reeks initiatieven te ondersteunen en te financieren die de art nouveau in de kijker plaatsen.

Brussels Architecture Prize 2023

Deze prijs ging van start in 2021 als initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coproductie van Urban en A+ Architecture in Belgium, en zet opnieuw de Brusselse architectuur en haar architecten in de verf.

Onze portaalsites

stedenbouw en architectuur

De directie Stedenbouw verschaft u inlichtingen over de procedures inzake stedenbouw en behandelt uw aanvragen voor gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen.

erfgoed

De directie Cultureel Erfgoed voert het gewestelijke beleid uit inzake de vrijwaring van het erfgoed.

urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier. Urban.brussels voert het gewestelijk beleid uit op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en het beheer van de operationele programma's voor stadsherwaardering.

urban.brussels voert opdrachten uit met betrekking tot premies voor renovatie en gevelverfraaiing en verleent juridisch advies, onder meer de hervorming van het BWRO. Urban.brussels steunt op een aanzienlijke interne deskundigheid en speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

+