urban.brussels

archiweek 2024

uw activiteit op het programma

Kennisgevingen

Art nouveau

Brussel, hoofdstad van de art nouveau. Ter gelegenheid van het Jaar van de art nouveau 2023 voert Urban een breed promotie- en sensibiliseringsbeleid voor de art nouveau door een reeks initiatieven te ondersteunen en te financieren die de art nouveau in de kijker plaatsen.

Draaiboek Publieke Ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek dit evolutieve document, waarin verschillende gidsen, normen, plannen en hulpmiddelen werden opgenomen die de gewestelijke doelstellingen voor de inrichting van de openbare ruimte definiëren, en waarin de projectendragers tips terugvinden die handig zijn bij het ontwerpen van hun projecten.

Onze portaalsites

stedenbouw en architectuur

De directie Stedenbouw verschaft u inlichtingen over de procedures inzake stedenbouw en behandelt uw aanvragen voor gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen.

erfgoed

De directie Cultureel Erfgoed voert het gewestelijke beleid uit inzake de vrijwaring van het erfgoed.

Wijkcentrum en huisvesting Malibran - Séverin Malaud © urban.brussels

« Materiaal Verenigt » is een uitnodiging om de Brusselse architectuur te verkennen via haar makers en ambachtslieden. Tijdens begeleide bezoeken aan projecten en ateliers zoomen we in op de verschillende handen die samen de stad vormgeven en belichten we haar rijke assemblage van materialiteit.

Vertegenwoordigt u een overheidsdienst, gemeente of vereniging of bent u kunstenaar, werkt u in de sector, bent u student of eenvoudigweg burger en heeft u belangstelling om een activiteit die verband houdt met hedendaagse architectuur te organiseren tijdens de archiweek? Urban biedt u de mogelijkheid om uw activiteit op te nemen in het programma voor 2024.

urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier. Urban.brussels voert het gewestelijk beleid uit op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en het beheer van de operationele programma's voor stadsherwaardering.

urban.brussels voert opdrachten uit met betrekking tot premies voor renovatie en gevelverfraaiing en verleent juridisch advies, onder meer de hervorming van het BWRO. Urban.brussels steunt op een aanzienlijke interne deskundigheid en speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

+