Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier.

Urban.brussels voert het gewestelijk beleid uit op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en het beheer van de operationele programma's voor stadsherwaardering.

Urban.brussels voert opdrachten uit met betrekking tot premies voor renovatie en gevelverfraaiing en verleent juridisch advies, onder meer de hervorming van het BWRO.

Urban.brussels steunt op een aanzienlijke interne deskundigheid en speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

+