Over ons

Opwaarderen van het erfgoed van gisteren en bouwen aan de stad van morgen.

urban.brussels (Urban) is de overheidsdienst die voor heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijk beleid op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering uitvoert.

Urban draagt bij tot de creatie van kwaliteitsvolle architectuur in Brussel, speelt een sleutelrol in de vrijwaring, de opwaardering en het behoud van het gewestelijke erfgoed en streeft ernaar de levenskwaliteit van alle wijken in het gewest op een duurzame wijze te verbeteren. 

Urban kent premies en subsidies toe om Brusselse gebouwen te renoveren en om het erfgoed te restaureren. Verder verleent Urban proactief juridisch advies wat betreft alle regelgevende aspecten van de materies waarvoor de overheidsdienst bevoegd is.

Urban bevordert eveneens de ontwikkeling van het Brusselse cultuurbeleid en zorgt ervoor dat het publiek wordt gesensibiliseerd voor architecturale kwaliteit uit verschillende tijdperken. Hiervoor zet Urban onderzoeksprojecten op, wordt er didactisch materiaal uitgewerkt en wordt een reeks culturele activiteiten georganiseerd die als doel hebben zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de Brusselse architectuur. 

Op het vlak van geschiedenis, architectuur, documentatie en regelgeving is intern heel wat expertise aanwezig. Hierop kan Urban terugvallen om het Brusselse stedelijke landschap op een kwaliteitsvolle manier vorm te geven en om zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen van zijn partners en alle burgers.

Bruxelles
Séverin Malaud © urban.brussels