Verklaring inzake toegankelijkheid

Urban verbindt er zich toe zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving die de richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad omzet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://urban.brussels/

Stand van de conformering

Deze website voldoet volledig aan de WCAG 2.1 AA niveau.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd voorbereid op 08.12.2023.

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit verricht door Anysurfer. Bekijk de pagina over de Anysurfer-status.

Nadere inlichtingen en contactgegevens

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 4 januari 2021 opgesteld door de staff van de algemene directie van Urban. Vragen of opmerkingen kunnen per e-mail verstuurd worden naar creinders@urban.brussels