U heeft een klacht of een opmerking

Als openbare dienst hecht urban.brussels veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. We streven ernaar om onze manier van werken voortdurend te verbeteren teneinde de burger een optimale dienstverlening te verstrekken.

Neem contact op met ons!

U heeft een vraag of een klacht? Het departement Bemiddeling van Urban staat klaar om hierop te antwoorden.

Hieronder vindt u alle informatie om een klacht in te dienen.

Hoe dient u klacht in? Stuur het formulier

  • Via e-mail: klachten-bse@urban.brussels
  • Per post: ter attentie van het departement Bemiddeling - urban.brussels - Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel