Volmachtbesluit nr.2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval-en beroepstermijnen

Wegens de noodmaatregelen aangenomen door de federale staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020 het volmachtbesluit nr. 2020/001 aangenomen, betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd.