Privacybeleid (GDPR)

Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed (GOBSE) verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens online te beschermen overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven.

Hij verbindt zich eveneens tot het naleven van het recht op afbeelding (zie deel "B. Wettelijke vermeldingen"). Dit Privacybeleid, GDPR geldt voor alle pagina's van de websites die beheerd worden door de GOBSE.