Artikelen Alle artikelen bekijken

Oproep tot kandidaten: Europees Erfgoedlabel

Het netwerk van sites met het “Europese Erfgoedlabel”, dat sinds 2013 door de Europese Unie wordt georganiseerd, omvat 67 sites in de hele unie.

Sites worden om de twee jaar geselecteerd, afgewisseld met nationale preselecties en evaluaties. 

Dit jaar is het de beurt aan Brussel en Urban om de preselectiejury in België. aan te stellen. 

Het Europese Erfgoedlabel wordt toegekend aan culturele sites die het erfgoed van Europa vertegenwoordigen en worden gekozen vanwege hun symbolische waarde en de rol die ze hebben gespeeld bij de opbouw en overdracht van de Europese identiteit. Het wordt ook toegekend aan sites waarvan de educatieve en artistieke activiteiten de burgers die ze bezoeken dichter bij de gedeelde geschiedenis en waarden brengen die door de Europese Unie worden uitgedragen, in het bijzonder die met betrekking tot democratie en mensenrechten.

De sites omvatten monumenten, natuurlijke, archeologische, stedelijke en industriële sites, culturele landschappen, culturele goederen en objecten en immaterieel erfgoed.

Deze oproep heeft betrekking op:

  • individuele sites
  • thematische sites
  • transnationale sites

Deelname

Maakt jouw culturele locatie deel uit van een Europese dynamiek en is er een activiteitenprogramma dat het gevoel van verbondenheid van de Europese burgers met de EU en haar waarden versterkt – met name onder jongeren? Brengt het de interculturele dialoog op gang? 

→ We nodigen u uit om uw kandidaatstelling uiterlijk op 2 september 2024 in te dienen via ileroy@urban.brussels.

De Belgische jury komt in december bijeen en de geselecteerde dossiers zullen, na vertaling in het Engels, in maart 2025 worden voorgesteld aan de Europese jury.

Elk land mag maximaal twee inzendingen per selectie voorstellen, maar er kan maar één het label “Europees Erfgoed” van de EU krijgen.

Koninklijk Theater Toone bekroond met het Europese Erfgoedlabel 2024

Op 17 april 2024 heeft de Europese Commissie tijdens een ceremonie in Antwerpen het Europese Erfgoedlabel uitgereikt aan het Koninklijk Theater Toone in Brussel. 

Het poppentheater vormt een belangrijke waarde in het Brussels cultureel erfgoed. Historisch gezien waren poppentheaters, waar “poesjenellen” de acteurs vervingen, zowel plaatsen van volksvermaak als een middel om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Door de vrijheid van toon en de satirische uitdrukkingswijze waren dergelijke theaters ook plaatsen bij uitstek voor vrije meningsuiting. Het Theater Toone heeft in de loop van zijn geschiedenis een buitengewone veerkracht getoond en maakt ook deel uit van de duurzame ontwikkelingsdynamiek. 

De andere laureaten van dit jaar zijn: het klooster San Jerónimo van Yuste in Spanje, het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Nederland, het epos Kalevala in Finland, het Roemeens Athenaeum in Boekarest, de site Sant'Anna di Stazzema in Italië en het project van het netwerk van cisterciënzerlandschappen, een transnationaal dossier dat 17 kloosterlandschappen in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Slovenië met elkaar verbindt. 

→ Ontdek de opmerkelijke sites in deze video.

België telt inmiddels 5 gelabelde sites:

  • Het Koninklijk Theater Toone in Brussel
  • Het MigratieMuseumMigration in Sint-Jans-Molenbeek
  • Het Mundameum in Bergen
  • Het Bois du Cazier in Marcinelle
  • De Koloniën van Weldadigheid (België en Nederland)

Video: Koninklijk Theater Toone bekroond met het Europese Erfgoedlabel


Logos
Théâtre Royal de Toone
Théâtre Royal de Toone - Label patrimoine européen 2024 © KIK-IRPA_urban.brussels