Artikelen Alle artikelen bekijken

Besluit van de BHR betreffende de data van de zomervakantie voor het schooljaar 2022-2023

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft met toepassing van artikel 12/1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) beslist dat de zomervakantie, zoals bedoeld in het BWRO, voor het schooljaar 2022-2023 lopen van maandag 10 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023.

BWRO
BWRO