Artikelen Alle artikelen bekijken

Nieuwe openbare ruimtes om de zomer te vieren

Aan het begin van deze zomer werd een recordaantal stadsvernieuwingsprojecten ingehuldigd.

De teams van Urban, dat verantwoordelijk is voor deze projecten, tellen niet minder dan vier parken en openbare ruimtes die in de afgelopen weken officieel in gebruik werden genomen. 

 • Ten eerste het Pieter Pauluspark in Sint-Gillis, dat na twee jaar werken in het kader van het Duurzame Wijkcontract Voorplein-Morichar in een nieuw jasje steekt. De petanquebaan werd gerenoveerd, er werden nieuwe speelruimtes aangelegd en de vijver werd heringericht. Dankzij deze renovatie zullen jong en oud er weer terechtkunnen voor allerlei activiteiten. Bovendien werden de werken in het park, dat sinds 1997 beschermd is, en dat oorspronkelijk de Engelse tuin van het Pelgrimshuis was, uitgevoerd met het grootste respect voor zijn oorspronkelijke karakter. De renovatie was in handen van de architectenbureaus Ledroit Pierret Polet en Pigeon Ochej Paysage.


Pieter Pauluspark
Parc Pierre Paulus © urban.brussels
 • Vervolgens het Brigittinenpark in Stad Brussel, dat volledig werd gerenoveerd in het kader van het Duurzame Wijkcontract Jonction. Drie jaar werken die van start gingen na een participatief proces met alle actoren uit de wijk, leverden een nieuwe kwalitatieve openbare ruimte van 3000 m² op die plaats biedt aan ontmoetingen, ontspanning en spel voor de bewoners van de wijk. Bovenop deze omvangrijke herinrichting, kwam er ook een hout- en metaalwerkplaats langs de Spiegelstraat, een project dat tot stand kwam dankzij het architecturale samenwerkingsplatform Générale.
Brigittinenpark
Parc Brigittines © François Lichtlé
 • Voorts werd eveneens in het kader van het Duurzame Wijkcontract Voorplein-Morichar het Marie Jansonplein in Sint-Gillis ingehuldigd. Na meerdere maanden werken kunnen de inwoners van Sint-Gillis weer terecht op een van hun favoriete plekken. Het plein onderging een gedaanteverwisseling met veel groen, speelruimtes, sportvoorzieningen, picknickruimtes en rust- en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. De architectuurbureaus VVV en Studio Paola Viganò toverden het plein om tot een echt stedelijk park. Tegelijk werden de aangrenzende Moskoustraat en Jourdanstraat omgevormd tot voetgangerszones.
Marie Jansonplein
Place Marie Janson - Philippe Braquenier © urban.brussels
 • Ten slotte kreeg ook het circulaire Cygnes-project zijn beslag. Het biedt een nieuwe en innovatieve bestemming aan een leegstaand huizenblok in Elsene en kwam tot stand in het kader van het Stadsbeleid (pijler 2) onder leiding van Karbon' architecture et urbanisme. Het project situeert zich op de site van de voormalige Elsense Haard. Het is gebaseerd op circulaire principes en omvat een openbaar pocketpark, een kinder-ouderscafé (KOC) en een cohousingproject voor ouderen.
circulaire Cygnes-project
Projet Cygnes - Séverin Malaud © urban.brussels

En er is nog meer goed nieuws, want drie stadsvernieuwingsprojecten kregen een stedenbouwkundige vergunning

 •  Een project voor studentenwoningen en een markthal in de Théodore Verhaegenstraat 164 in Sint-Gillis, in het kader van het Stadsvernieuwingscontract 4 Koningslaan. Dankzij deze herbestemming wordt deze voormalige garage omgebouwd tot een mooie ontmoetingsruimte en economisch centrum gewijd aan gezonde en duurzame voeding, in het hart van de wijk rond het Bethlehemplein. Het project werd uitgewerkt door het architectuurbureau V+.
   
 • Een gemengd project in de Abrikozeboomstraat in Stad Brussel, in het kader van het Duurzame Wijkcontract De Marollen. Op een leegstaand hoekperceel wil men lokalen voor het OCMW van Stad Brussel creëren, alsook woningen, een kinderdagverblijf, een handelsruimte en een parking, met een doorgang voor de hulpverleningsvoertuigen van het Sint-Pietersziekenhuis. Het ontwerp is van de architectuurbureaus B-Architecten en Veld.
   
 • Tot slot werd de vergunning afgegeven voor een reconversieproject in het kader van het DWC “Zinneke” in Sint-Jans-Molenbeek. Doel is dit gebied langs het kanaal nieuw leven in te blazen. Het vormt een aanvulling op de projecten met betrekking tot de Grote Hal en het kinderdagverblijf en de werkplaatsen en intergenerationele woningen. Daartoe worden twee pakhuizen door VERS.A omgevormd, enerzijds tot een gemeenschapsvoorziening waar onder meer een socio-inclusieve circusschool in wordt ondergebracht, en anderzijs tot ruimtes voor productie-activiteit, waar onder andere een fietsherstelplaats komt.


Brigittinenpark
Parc Brigittines © François Lichtlé