Artikelen Alle artikelen bekijken

La stratégie RENOLUTION – Samen verbouwen voor een duurzame stad

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de RENOLUTION, een gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen. Daarmee slaat het drie vliegen in één klap: de druk op de energiefacturen verlichten, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en het leefcomfort van de Brusselaars verbeteren.

→ Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik dat drie keer lager ligt dan vandaag! 

De Brusselse gebouwen hebben een energierenovatie nodig

Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies is afkomstig van het energieverbruik van de gebouwen. Ze zijn overwegend vóór de jaren 1960 gebouwd en verbruiken verhoudingsgewijs veel meer energie dan in andere Europese landen. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd. En het huidige renovatietempo is lang niet voldoende. Met de RENOLUTION wil het Brussel Gewest dat tempo opvoeren en een revolutie starten in de renovatie van gebouwen.

Een verbruiksdoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m²/jaar

Uiterlijk in 2050 zou het gemiddelde energieprestatieniveau van gebouwen (EPB) van het Brusselse woningenbestand C+ moeten zijn, d.w.z. een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar. Die uitdaging is immens, aangezien het huidige EPB-niveau veeleer tussen G en D ligt.

Een collectieve dynamiek dankzij de Alliantie RENOLUTION

Om de maatregelen op elkaar af te stemmen, de administratieve procedures te vergemakkelijken en een echte gewestelijke beweging ten gunste van duurzame energierenovatie op gang te brengen, werken Leefmilieu Brussel en de andere gewestelijke besturen in de Alliantie RENOLUTION samen met de bouwsector, de financiële actoren, architecten en verenigingen.

Ontdek in een video welke concrete acties het Gewest heeft doorgevoerd om de Brusselse gebouwen te renoveren


RENOLUTION wil MEER

  • Meer kwaliteit en comfort in de huisvesting

Het doel is om oude, vaak vervallen en slecht geïsoleerde woningen te renoveren om het energieverbruik te verminderen: voor een betere kwaliteit van de woningen en meer levenscomfort voor de bewoners!

  • Meer besparingen

RENOLUTION gaat de strijd aan met slecht geïsoleerde woningen! Renovatie is ongetwijfeld de meest doeltreffende maatregel om onze energiekosten en energiearmoede terug te dringen. Met RENOLUTION kunnen we beter anticiperen op stijgende energiefacturen.

  • Meer voor het klimaat

De gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies. Met zijn renovatiestrategie antwoordt het Gewest op de klimaatuitdaging, in lijn met zijn verbintenissen op nationaal en Europees niveau om in 2050 koolstofneutraliteit te benaderen.

  • Meer lokale en duurzame werkgelegenheid

Volgens een studie uit april 2021, zou de Renovatiestrategie moeten leiden tot de creatie van bijna 8.000 directe en indirecte, diverse, duurzame, vaak niet-delokaliseerbare jobs.


RENOLUTION logo

RENOLUTION

RENOLUTION is de gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is opgezet door de Alliantie RENOLUTION, die de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners samenbrengt om de uitdagingen van de duurzame renovatie aan te gaan.

Meer informatie
Logement
Séverin Malaud © urban.brussels