Artikelen Alle artikelen bekijken

Oeverconstructie langs de Zenne: sporen uit het verleden gevonden onder de Stalingradlaan

We zijn verheugd om een nieuwe ontdekking met jullie te delen die werd gedaan bij de werken aan het nieuwe metrostation Toots, onder de Stalingradlaan. Terwijl de opgravingen vorderden, legde een team archeologen van Urban, in samenwerking met het Museum Kunst & Geschiedenis, een vondst bloot: een 17e- en 18e-eeuwse oeverconstructie bestaande uit palen die zorgvuldig werden opgesteld om een wand van rijswerk te ondersteunen, een uitgebreid vlechtwerk van buigzame takken. De gevlochten takken werden zo verweven tot een stevige en duurzame structuur die de bodem tegenhield en de oever beschermde tegen erosie.

Rijswerk is een fascinerend voorbeeld van het menselijke vernuft om natuurlijke hulpbronnen te gebruiken om functionele bouwwerken te maken. Het biedt ook waardevolle aanwijzingen over de bouwtechnieken en materialen die in verschillende perioden in de geschiedenis werden gebruikt.

 Het is niet de eerste keer dat we sporen van deze techniek aantreffen. Tijdens grondwerken in ditzelfde gebied in november 2021 werden twee paalrijen ontdekt die de meander van de Zenne afbakenden. Die historische meander, die de laan kruist voordat hij onder het Zuidpaleis verdwijnt, is duidelijk te zien op het kadastrale plan van Bastendorff uit 1821. Een beukenhouten buis, gemaakt uit een volledige uitgeholde boomstam, werd ook blootgelegd op het punt waar hij bij de rivier uitkomt.

De nauwgezette datering van de blootgelegde elementen plaatst deze constructies rond de 17e en 18e eeuw, waardoor we letterlijk in de geschiedenis van het gewest worden ondergedompeld.

Oeverconstructie langs de Zenne
Het vrijleggen van het oppervlak in het midden van de Stalingradlaan in 2021 heeft het tracé van een meander van de Zenne blootgelegd. De Zenne vormt hier een scherpe bocht.