Artikelen Alle artikelen bekijken

Vergunning voor het project Max-sur-Zenne afgegeven door Urban

De stedelijke herwaardering van de Noordwijk is een van de prioriteiten van Urban. Een essentieel en ambitieus project dat Urban bewerkstelligt door een grote stedenbouwkundige vergunning af te geven om een hele wijkdynamiek te doen opleven.

Met de toekenning van de vergunning voor Max-sur-Zenne, in het kader van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) "Citroën - Vergote", zal de hele Noordwijk van Brussel nieuw leven worden ingeblazen door meer dan 650 meter van de Zenne terug tot leven te brengen. 

Wat betreft de stedenbouwkundige strategie, pleit Urban voor de uitvoering van een daadkrachtig stedenbouwkundig beleid, waarbij kwaliteit, het herstel van de rust in openbare ruimten en, algemener, de vernieuwing van het bestaande stadsweefsel centraal staan. 

Projet Max Sur Zenne
© urban.brussels / © OLM Paysagiste & urbanistes

Dit project vormt een voorbeeld, omdat het het huidige stedelijke gebied zal omvormen tot een plek waar natuur en diversiteit weer een essentiële rol spelen en de bewoners een aangename en groene omgeving zal bieden.

  • De Zenne opnieuw ontdekken

De Zenne loopt momenteel nog door een tunnel onder het Maximiliaanpark en zal dankzij dit project binnenkort opnieuw kunnen worden ontdekt. Een schilderachtige wandeling zal 650 meter langs de rivier lopen, van de Maximiliaanhoeve tot aan het Vergotedok. Die nieuwe route zal worden verfraaid door beboste en bloemrijke landschappen, met pontons waardoor bezoekers dichter bij het water kunnen komen.

  • De natuur terugbrengen in de stad

Het voornaamste doel van Max-sur-Zenne bestaat erin een natuurlijke omgeving te creëren in het hart van de Noordwijk, zodat Brusselaars kunnen genieten van een ruimte waar de natuur alomtegenwoordig is. De ontsluiting van de Zenne over een lengte van 650 meter vormt het centrale element van die transformatie, waardoor een ondergrondse tunnel verandert in een ware stadsoase.

  • Moderne infrastructuur en betrokkenheid van de gemeenschap

Het project omvat de renovatie van het Maximiliaanpark, de ontwikkeling van zachte mobiliteit en de verplaatsing van de Maximiliaanhoeve dichter naar de Lakense Haard toe. De oude gebouwen van de hoeve zullen worden omgevormd om er vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten te organiseren voor de bewoners, waardoor de lokale infrastructuur wordt verrijkt.

  • Toevluchtsoord voor biodiversiteit

Sommige oevers van de Zenne zullen dicht beplant worden en op die manier een toevluchtsoord vormen voor vogels en andere lokale soorten. Tegenover het metrostation IJzer blijft de natte tuin van de hoeve behouden. Er komt een voetgangersbrug, zodat de biodiversiteit zich er kan ontwikkelen, midden in het centrum van Brussel.

  • Een nieuwe stadsdynamiek creëren

De ontsluiting van de Zenne zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen het Vergotedok en het Saincteletteplein, waardoor een nieuwe dynamiek richting het hart van Brussel ontstaat. Max-sur-Zenne zal de bewoners weer in contact brengen met de natuur en de Noordwijk nieuw leven inblazen door de stad haar historische rivier terug te geven.

De werken voor de heraanleg van het Maximiliaanpark beginnen in het eerste kwartaal van 2025.

Het project wordt geleid door Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de Stad Brussel, met de onmisbare steun van het gewest. 

Projet Max Sur Zenne
© urban.brussels / © OLM Paysagiste & urbanistes
Projet Max Sur Zenne
Simulatiebeeld van het toekomstige park, gezien vanaf de Kleine Ring © OLM, Evolta, Hbaat, Ouest en Dedale