Evenementen Alle evenementen bekijken

Tentoonstelling: "Stedelijke vormen van vernieuwing in Brussel"

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de Duurzame Wijkcontracten (DWC’s) organiseert Urban een tentoonstelling die de balans opmaakt van een efficiënt en inclusief stedelijk vernieuwingsbeleid in het Brussels Gewest. 

Logo Derive Light Blue

Al 30 jaar lang vernieuwen de Duurzame Wijkcontracten (DWC’s) de Brusselse ruimte. Wat hen bijzonder maakt, is hun vermogen om stedelijkheid te scheppen of te onderhouden.

Met stedelijkheid bedoelen we het vermogen om mensen te laten sameleven, en complexe en vaak tegenstrijdige kwesties die in een wijk samenkomen te verzoenen, door deze op een globale manier aan te pakken, met de directe betrokkenheid van de mensen die er wonen en die de wijk bezoeken.

De doeltreffendheid van de DWC’s is erkend en wordt vaak gebruikt als bewijs om de operationele haalbaarheid en de inclusiviteit van stedelijke acties in het Brussels Gewest te illustreren. Deze DWC’s, gecoördineerd door Urban maar uitgevoerd op gemeentelijk niveau, volgen een belangrijke participatieve aanpak. Ze omvatten zowel openbare ruimten en gebouwen als sociaal-economische investeringen. De DWC’s zijn stedelijke vernieuwingsprogramma's die een klein gebied van ongeveer tien blokken beslaan, gelegen binnen een vooraf gedefinieerde prioritaire interventiezone. Deze programma's worden gebruikt voor woningbouw- en sociale infrastructuurprojecten (zoals openbare voorzieningen en parken) in gebieden die door particuliere vastgoedinvesteringen zijn verwaarloosd.

Dertig jaar DWC’s hebben geleid tot vele projecten in Brussel die meestal bescheiden van schaal zijn, maar flexibel, contextueel en inventief.

De tentoonstelling gaat over de specifieke acties van de Duurzame Wijkcontracten (DWC’s), maar ook over de verschillende stedelijke vormen die deze acties op verschillende schalen voortbrengen.

Het is inderdaad mogelijk om achteraf de resultaten van het beleid van de DWC’s op verschillende vormen te observeren: als een gecoördineerde constellatie van "punten", zoals afzonderlijke renovaties van gebouwen en openbare ruimtes, de bouw van woningen en voorzieningen; als een vorm van "hoeken" , sociaal complementaire gebieden aan de randen van de herontwikkeling, bijvoorbeeld de herbestemming van grote tertiaire en havenwijken; of als "lijnen", opeenvolgende projecten die op de lange termijn de elementen vormen van een metropolitaans netwerk van groene ruimten en fiets-voetgangerspaden, aangevuld met voorzieningen en woningen.

→ Commissaris: Géry Leloutre + Metrolab (Mathieu Berger, Geoffrey Grulois)

→ Grafische vormgeving: Luna Van Aubel

06/06/24 → opening

Deelname is gratis na registratie.

07/06/24 → 28/08/24
Sint-Gorikshallen

Affiche de l'exposition "Des formes urbaines pour rénover Bruxelles"