Draaiboek Publieke Ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Urban ontwierp in samenwerking met een tijdelijke vereniging samengesteld uit ORG Urbanism & Architecture en Bureau Bas Smets, alsook met alle betrokken actoren* het Draaiboek Publieke Ruimte.

Manuel Espaces Publics

In het evolutieve document zitten verschillende gidsen, normen, plannen en instrumenten vervat die de gewestelijke doelstellingen voor de inrichting van de openbare ruimte definiëren. Het is een praktisch hulpmiddel dat al die principes samenbrengt en concreet helpt bij het ontwerp van de generieke openbare ruimte.

De rol van het Draaiboek bestaat erin projectdragers tips te geven, zodat zij bij het ontwerpen van de publieke ruimte aan de slag gaan met een flinke dosis ambitie ten aanzien van alle uitdagingen waarmee de openbare ruimte te maken krijgt. Om daartoe te komen, stelt het Draaiboek een ontwerpproces voor met uitvoeringsinstrumenten en typeoplossingen die als voorbeeld kunnen dienen.

De uitwerking van deze handleiding past in de stedenbouwkundige strategie van Urban, die alles in het werk stelt om van Brussel een duurzame en veerkrachtige stad te maken. Een van zijn voornaamste prioriteiten is de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gewest voort te zetten door de stad aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van de Brusselse leefomgeving te verbeteren.

In die context pleit Urban voor de uitvoering van een daadkrachtig stedenbouwkundig beleid, waarbij kwaliteit, het herstellen van de rust in de openbare ruimte en, algemener, de vernieuwing van het bestaande stadsweefsel centraal staan. Een doelstelling die niet alleen bij de huidige ecologische, klimaat- en milieutransitie aansluit, maar eveneens rekening houdt met de pandemie en de daaruit voortvloeiende nood aan “verruimtelijking” op korte, middellange en lange termijn.

→ Als belangrijke speler in de stedelijke ontwikkeling zet Urban zich ten volle in om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de kwaliteit van het Brussels gewest. Het Draaiboek is het resultaat van een collectieve inspanning en staat voor het streven naar een duurzame inrichting van de openbare ruimte, waarbij wordt ingespeeld op de hedendaagse uitdagingen.

DE BOEKEN DIE SAMEN HET DRAAIBOEK VORMEN

Manuel Espaces Publics

INLEIDING

Waarom een Draaiboek voor de publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

→ De inleiding raadplegen
Manuel Espaces Publics

LEESWIJZER

Hoe het Draaiboek gebruiken?

→ De leeswijzer raadplegen
Manuel Espaces Publics

AMBITIES

Welke transversale ambities zijn van toepassing op alle publieke ruimten?

Doel: kennisname van de algemene ambities die gelden voor alle publieke ruimten.

→ Dit boek raadplegen
Manuel Espaces Publics

FILTERS

Met welke specifieke lokale omstandigheden rekening houden?

Doel: raadpleging van alle filters, om na te gaan welke specifieke omstandigheden van toepassing zijn op de publieke ruimte in kwestie en welke tools in relatie tot de filter geraadpleegd kunnen worden in de Toolbox.

→ Dit boek raadplegen
Manuel Espaces Publics

TERRITORIALE VISIE

Welke ontwerpkeuzes hanteren?

Doel: raadpleging van de visiekaart, toegepast op het grondgebied van het Gewest. Zij toont de ruimtelijke spreiding van zes programma's. Deze programma's drukken uit wat de toekomstvisie is van de plek en suggereren specifieke ontwerprichtlijnen.

→ Dit boek raadplegen
Manuel Espaces Publics

ONTWERPSTRATEGIEËN

Hoe wordt de territoriale visie toegepast?

Doel: raadpleging van de ontwerpstrategieën in functie van het type publieke ruimte en het voorgestelde programma. Voor iedere combinatie van type en programma wordt een type-oplossing en een casestudy geïllustreerd.

→ Dit boek raadplegen
Manuel Espaces Publics

TOOLBOX

Welke tools gebruiken?

Doel: gebruik van de tools om te leren welk proces te volgen en welke praktische methodes toe te passen.

→ Dit boek raadplegen
Manuel Espaces Publics

BESTAANDE TYPOLOGIEËN

Wat is de huidige toestand van de publieke ruimte?

Doel: raadpleging, indien nodig, van de typologie van de publieke ruimte in kwestie.

→ Dit boek raadplegen

DE KAARTEN VAN HET DRAAIBOEK ZIJN EVENEENS BESCHIKBAAR OP BRUGIS

Ter aanvulling van het Draaiboek en om voor een interactieve component te zorgen, werden alle kaarten van het Draaiboek in het BruGIS-platform opgenomen.

Je kunt er niet alleen de laatste versies van de bestaande typologieën, filters en ruimtelijke visies raadplegen, maar ook tussen de verschillende kaarten navigeren, kaarten op elkaar leggen of vergroten.

SUGGESTIES?

Dit document is bewust alleen digitaal beschikbaar, omdat het bedoeld is als een evolutief document: de inhoud zal periodiek worden bijgewerkt op basis van de ontwikkelingen in de normen en richtlijnen die gelden op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening in het Brussels gewest.

Bovendien krijg je de komende maanden de kans om het te ontdekken, uit te proberen en ons feedback te geven over de gebruikerservaring. We nodigen je uit om je feedback en suggesties per e-mail te sturen naar onderstaand adres.

* PARTNERS

Met de expertise van:

De tijdelijke vereniging tussen ORG Urbanism & Architecture en Bureau Bas Smets alsook Traject, Plant en Houtgoed, Rotor, Common Ground en L’architecture qui dégenre.

En met de medewerking van:

AccessAndGo, BMA, Brulocalis, Brussel Leefmilieu, Brussel Mobiliteit, CAWab, CRMS, De Lijn, DBDMH, equal.brussels, Garance, Gemeente Anderlecht, Gemeente Elsene, Gemeente Etterbeek, Gemeente Ganshoren, Gemeente Schaarbeek, Gemeente Sint-Gillis, Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Gemeente Ukkel, Gemeente Vorst, GRACQ, MIVB, Net Brussel, parking. brussels, perspective.brussels, Politie van Brussel, safe.brussels, Stad Brussel, Suède 36, ULB, VUB Mobilise, walk.brussels

Brigittinenpark
DWC Jonction in Brussel - Brigittinenpark. Séverin Malaud © urban.brussels