urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Ontdek onze portals

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Het doel van urban.brussels bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen op een duurzame, evenwichtige en samenhangende manier, via de volgende opdrachten:

 • Stedenbouw: de opvolging van de stedenbouwkundige regelgeving, het beheer van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, de behandeling van de effectenrapporten en -studies, de inspectie en bestraffing van stedenbouwkundige overtredingen en de organisatie van de beroepen
 • Cultureel erfgoed: de studie, inventaris, bescherming, restauratie en opwaardering van het culturele erfgoed (architecturaal, archeologisch, roerend, natuurlijk en immaterieel)
 • Stadsvernieuwing: het beheer van operationele programma’s die zowel op stedelijke ontwikkeling als op sociale verbondenheid gericht zijn.

urban.brussels voert deze opdrachten uit via 6 operationele eenheden:

 • de directie Stedenbouw
 • de directie Cultureel Erfgoed
 • de directie Stadsvernieuwing
 • de directie Juridische Zaken
 • de directie Personneel en Organisatie
 • de directie Promotie en Informatie

urban.brussels vervult ook de secretariaatstaken voor twee adviesorganen:

 • de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)
 • het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.