urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Laatste nieuws

 • Alles
 • Archiweek
 • Open Monumentendagen
 • Urban

Start van een werkgroep over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte

In het kader van het debat over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed beslist een werkgroep op te richten. Deze moet aandachtspunten aanreiken op basis waarvan de Regering haar houding in dit verband binnen haar bevoegdheden zal bepalen. Het […]

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020 IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – KLEUR

De Open Monumentendagen zijn ieder jaar voor duizenden bezoekers, zowel Brusselaars, Walen, Vlamingen als buitenlanders een niet te missen evenement. Een weekend lang bieden ze de gelegenheid om de stad vanuit een ander perspectief te herontdekken, nieuwe gebouwen of  architectuurstijlen  te leren kennen of plaatsen te bezoeken die beperkt toegankelijk zijn. In 2020 zullen de […]

Aankondiging van vastgoedprospectie

Huur door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een gebouw om er zijn semidynamische archief en erfgoeddepot in onder te brengen I. Achtergrond In 2017 werd Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) een autonome gewestelijke overheidsdienst. In het jaar 2018 nam ze de naam Urban.brussels aan. Urban.brussels is op heden gevestigd in het ARCADIA-gebouw op de Kunstberg […]

Ommegang, behind the scenes |17.07 > 30.08 – Sint-Gorikshallen

Urban is erin geslaagd de Ommegang te laten opnemen in de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dit werd op 11 december 2019 unaniem goedgekeurd. Met deze tentoonstelling, die de deelnemende groepen en het decor van de Ommegang beschrijft, wil Urban het werk, de volharding en de creativiteit in de verf […]

Stel uw architectenbureau ter gelegenheid van archiweek open voor het publiek en toon ons uw mooiste realisaties!

Wil je de deuren van je architectenbureau of die van je mooiste realisatie openzetten voor het publiek? Urban nodigt je hiertoe uit tijdens de archiweek van 10-11 oktober 2020. Kijk op de website van archiweek.brussels: schrijf je in op https://archiweek.urban.brussels/nl/visitmanager zodat je bureau en/of realisatie in het programma opgenomen worden. Meer informatie

Na een projectoproep door Urban werd het commissariaat van de archiweek 2020 aangeduid

Deze rol wordt dit jaar opgenomen door een collectief, gevormd door Traumnovelle, de in Brussel gevestigde militante factie van de architectuur, humbble, een verkennend designlab, en Katía Truijen, theoretica en mediaonderzoekster. Het team van beheerders pleit voor een kwalitatief leven in tijden van pandemie en daarbuiten, met verkenning en afbakening van de productielocaties in de […]

Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning : Besluit nr. 2020/037 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm van de beslissingen

Na de opheffing van de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen en van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft tussen 16 maart en 15 juni, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal begeleidende maatregelen genomen die van toepassing zijn van 16 juni tot 31 december 2020. Deze maatregelen […]

Besluit nr. 2020/038 tot verlenging van sommige termijnen van het BWRO en van de OBM

Wegens de dringende maatregelen die de federale staat genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020 het besluit nr. 2020/001 goedgekeurd betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen, evenals van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, vastgelegd […]

Gidsen: gratis videoconferentie ‘Gidsen na de lockdown’ op maandag 29 juni om 15 uur

Explore.Brussels nodigt gidsen, in coproductie met urban.brussels, uit voor de gratis videoconferentie ‘Gidsen na de lockdown’ op maandag 29 juni om 15 uur. Deze opleiding vertelt je alles over de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden genomen voor de sector van de rondleidingen. Ze zal worden gefilmd en live worden uitgezonden voor ingeschreven […]

MyPermit – Stopzetting van de testfase

Wij delen u mee dat de testfase voor de elektronische indiening van de aanvragen – via MyPermit.brussels – op 1 juni stopgezet wordt. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om een vergunningsaanvraag elektronisch in te dienen. Deze testfase heeft veel informatie opgeleverd voor de voorbereiding die een tegen eind 2022 een volledig gedigitaliseerd proces voorziet.

Tweede verlenging van de tijdelijke schorsing

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag, 14 mei 2020 haar goedkeuring gehecht aan een tweede verlenging van de schorsing van de verplichte termijnen, van de beroepstermijnen en van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, en dit tot 15 juni 2020. De openbare onderzoeken en de overlegcommissies echter kunnen vanaf 1 juni 2020 doorgaan, met […]

Oproep tot het sturen van foto’s van lockdownbeelden

Journal d’un confinement © misteremma.com In afzondering? Jij kunt ons helpen bij het documenteren van het Brusselse grondgebied! Geniet je een uitzicht op de stad, een panorama, een vergezicht? Kijk je uit op een park, een straat, een plein, een oud monument of een nieuw gebouw? Of houd je gewoon van het zicht dat je hebt? […]

Projectoproep voor de Europese Landschapsprijs

Je draagt bij tot de verfraaiing van de stad? Word je door welzijn en burgerparticipatie tot engagement gedreven? Ben je gespecialiseerd in herwaardering van verlaten sites of in de creatie van nieuwe groene ruimten?  Neem deel aan de 6e Belgische Landschapsprijs. De editie 2020 wordt georganiseerd door Urban. De aangeduide laureaat zal het gewest vertegenwoordigen bij […]

Projectoproep voor het commissariaat van de archiweek 2020

Deze oproep tot kandidaatstelling nodigt architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, onderzoekers, critici en kunstenaars uit hun kandidatuur in te dienen voor de rol van commissaris van de archiweek 2020. urban.brussels is een bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doelstelling het ondersteunen van de gewestelijke territoriale ontwikkeling inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering. urban.brussels speelt […]

Volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen

Wegens de dringende maatregelen die de federale staat op 2 april 2020 genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het volmachtbesluit nr. 2020/001 goedgekeurd betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen, evenals van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, vastgelegd in alle […]

Ontdek onze portalen

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Cultureel Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier,  door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Binnen deze fundamentele domeinen van de stedelijke ontwikkeling verzorgt urban.brussels ook de administratieve taken in verband met de premies voor renovatie en gevelverfraaiing, en verleent ze juridisch advies, onder meer n.a.v. de BWRO-hervorming.

Bovendien neemt urban.brussels een centrale rol op zich in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

Urban.brussels steunt bij dit alles op een aanzienlijke interne deskundigheid, met name op het vlak van architectuur, historiek, documentatie en regelgeving, waardoor ze zo goed mogelijk de verwachtingen van burgers en gebruikers kan inlossen.

Urban.brussels voert deze opdrachten uit met de Algemene Directie en 6 administratieve eenheden:

 • De Directie Stedenbouw
 • De Directie Cultureel Erfgoed
 • De Directie Stadsvernieuwing
 • De Directie Promotie en Informatie
 • De Directie Juridische Zaken
 • De Directie Personeel en Organisatie.

Urban.brussels verzorgt ook de secretariaat van 3 organen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.