urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Laatste nieuws

 • Alles
 • HR
 • Open Monumentendagen
 • Urban

Elektronische indiening van de aanvragen tot vergunningen en attesten

De huidige gezondheidscrisis en de eruit voortvloeiende inperkingsmaatregelen hebben urban.brussels ertoe verplicht zijn diensten in een nieuwe vorm aan te bieden. De burger kan zijn aanvraag tot vergunning of attest daarom voortaan ook via de elektronische weg indienen. Dit systeem wordt operationeel op donderdag, 2 april 2020. Hoe ga je te werk? Je vindt het aanvraagformulier […]

Projectoproep voor de sensibilisering of de mededinging inzake hedendaagse architectuur en cultureel erfgoed

urban.brussels is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het gewestelijke beleid ondersteunt inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering. urban.brussels vervult ook een sleutelrol in de sensibilisering van het publiek voor het feit dat we vandaag samen bouwen aan de stad van morgen. Hiertoe lanceert urban.brussels een projectoproep. Verenigingen kunnen een project of […]

urban.brussels op youtube

Het je het urban international symposium ‘concrete & sustainability. History – restoration – prospective’ (oktober 2019) gemist? Of wil je de tussenkomsten van dit symposium over beton, dat samen met het CIVA georganiseerd werd, nog eens nalezen? Kijk op Youtube bij urban.brussels. De teksten behandelen zowel de geschiedenis als het hedendaagse gebruik van het beton.  

Ondanks de crisis zit URBAN niet stil!

Vandaag hebben we de behandeling van verscheidene dossiers met betrekking tot de “erfgoed”-vergunningen afgerond en de vergunningen werden verstuurd!

Oproep tot mobiliteit – Een Adjunct – niveau C – NL – (m/v/x)

Er is een betrekking van adjunct (niveau C) behorend tot het Nederlandstalige taalkader vacant verklaard bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels); de betrekking is in te vullen via intraregionale mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels […]

Voorkoop – Ter attentie van de notarisfederatie:

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden uitzonderlijk maatregelen getroffen en richtlijnen opgesteld voor de organisatie van ons bestuur Urban. Een hiervan is de uitsluitend elektronische behandeling van de dossiers die betrekking hebben op het recht op voorkoop met het oog op de […]

Coronavirus – Aanpassing van de diensten van urban.brussels

De federale regering maakte donderdagavond bekend dat we allemaal de nodige maatregelen moeten treffen om de verspreiding en de uitbreiding van het coronavirus te beperken. urban.brussels doet al het mogelijke om deze richtlijnen te volgen. Onze bekommernis? De verspreiding van het coronavirus afremmen, maar tegelijk onze diensten blijven aanbieden.   Alle fysieke contactpunten van urban.brussels […]

Vacature: Selectiedeskundige (m/v/x) (ANB20001)

Selectiedeskundige (m/v/x) Statutair – Bachelor (hoger onderwijs van het korte type) 1 plaats Solliciteren via selor t.e.m.23-03-2020 Meer info op selor.be Als selectiedeskundige kom je bij het departement Human Resources terecht in een klein dynamisch team waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan wel […]

Aanwerving van studenten in juli en in augustus 2020

Beste collega’s, urban.brussels biedt net als vorig jaar de mogelijkheid studenten in dienst te nemen in juli en in augustus 2020. Ter informatie: De duur van arbeidsovereenkomsten bedraagt maximum een maand; de indienstneming gebeurt op de 1e werkdag van de maand; Het loon van iedere student wordt berekend op basis van schaal D101/00 (€ 2051,98 […]

OPEN MONUMENTENDAGEN 2020 IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – KLEUR

De Open Monumentendagen zijn ieder jaar voor duizenden bezoekers, zowel Brusselaars, Walen, Vlamingen als buitenlanders een niet te missen evenement. Een weekend lang bieden ze de gelegenheid om de stad vanuit een ander perspectief te herontdekken, nieuwe gebouwen of  architectuurstijlen  te leren kennen of plaatsen te bezoeken die beperkt toegankelijk zijn. In 2020 zullen de […]

Ontdek onze portalen

Stedenbouw

U vindt hier informatie over de juridische actualiteit, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels.

Erfgoed

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed.

Stadsvernieuwing

De directie Stadsvernieuwing wil de stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen.

Over ons

Urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar voornaamste doel bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Gewest te ondersteunen op een duurzame manier,  door de uitvoering van het gewestelijke beleid op het gebied van stedenbouw, het roerend en onroerend cultureel erfgoed, en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

Binnen deze fundamentele domeinen van de stedelijke ontwikkeling verzorgt urban.brussels ook de administratieve taken in verband met de premies voor renovatie en gevelverfraaiing, en verleent ze juridisch advies, onder meer n.a.v. de BWRO-hervorming.

Bovendien neemt urban.brussels een centrale rol op zich in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

Urban.brussels steunt bij dit alles op een aanzienlijke interne deskundigheid, met name op het vlak van architectuur, historiek, documentatie en regelgeving, waardoor ze zo goed mogelijk de verwachtingen van burgers en gebruikers kan inlossen.

Urban.brussels voert deze opdrachten uit met de Algemene Directie en 6 administratieve eenheden:

 • De Directie Stedenbouw
 • De Directie Cultureel Erfgoed
 • De Directie Stadsvernieuwing
 • De Directie Promotie en Informatie
 • De Directie Juridische Zaken
 • De Directie Personeel en Organisatie.

Urban.brussels verzorgt ook de secretariaat van 3 organen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.