De RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

renolution.brussels is het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van dit gestandaardiseerde systeem is dat alle subsidieaanvragen voortaan worden ingediend na de voltooiing van de werkzaamheden, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden. Er zijn in totaal 42 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden.

Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. De voorfinanciering die onder het oude premiestelsel mogelijk was, wordt in 2022 vervangen door een nieuw globaal kredietsysteem.

Een andere opmerkelijke vernieuwing is dat alle premieaanvragen voortaan verlopen via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit loket, ontworpen om de administratieve procedures te standaardiseren en te vereenvoudigen, zal het mogelijk maken bepaalde administratieve documenten automatisch te genereren, u te helpen bij het samenstellen van uw dossier, uw documenten uit te wisselen met de administratie, premiesimulaties uit te voeren, enz.

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz.

De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van deze nieuwe generatie premies blijven ongewijzigd: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Vanaf 1 januari 2023 geldt een nieuwe RENOLUTION premieregeling!

Opgelet: Hebt u een lopende premieaanvraag van vóór 01/01/2022?

Telefonische permanenties van de premies

Heb je nog vragen alvorens je je aanvraag indient of wil je nog inlichtingen over je renovatiewerken? Doe dan zeker een beroep op onze partners:

Particulieren :

Professionelen :

logo-europe