U heeft een klacht of een opmerking

Als openbare dienst hecht urban.brussels veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. We streven ernaar om onze manier van werken voortdurend te verbeteren teneinde de burger een optimale dienstverlening te verstrekken.

Neem contact op met ons!

U heeft een vraag of een klacht? Het departement Bemiddeling van Urban staat klaar om hierop te antwoorden.

Hieronder vindt u alle informatie om een klacht in te dienen.

Hoe dient u klacht in? Stuur het formulier

 • Via e-mail: klachten@urban.brussels
 • Per post: ter attentie van het departement Bemiddeling - urban.brussels - Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel

Wij verzoeken u dit formulier in te vullen om melding te maken van een stedenbouwkundige inbreuk

Urban.brussels en de 19 gemeentes stellen stedenbouwkundige overtredingen vast

De stedenbouwkundige wetgeving is niet de breedst bekende of de meest nageleefde reglementering. Dat maakt dat vaak overtredingen worden begaan en is het de taak van de controleurs bij het gewest en de 19 gemeentes om die op het terrein te gaan vaststellen.

Deze taak wordt traditioneel verdeeld op basis van de afleverende overheid. Wanneer werken worden uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning of wanneer er van een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeweken, dat is het niveau die de vergunning zou afleveren of heeft afgeleverd verantwoordelijk om de vaststelling te doen.

Wanneer een stedenbouwkundige overtreding melden aan het Gewest?

De drie controleurs van de cel Inspectie van het departement IAS, stellen de overtredingen begaan :

 • op of in de openbare ruimte;
 • begaan door openbare instellingen of op hun eigendommen;
 • op een goed of site behorend tot het beschermd patrimonium;
 • in het kader van de uitvoering van een project van “grote omvang” (met effectevaluatie).

zij mogen niet tussenkomen :

 • voor de conforme uitvoering van een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Enkel de Raad van state kan een afgeleverde vergunning schoren en/of vernietigen;
 • om de door de gemeentelijke controleurs gedane vaststellingen te controleren.

Hoe een ontvankelijke melding indienen? Om ontvankelijk te zijn, dienen de meldingen volgende elementen te bevatten :

 • uw identiteit (naam, adres en contactgegevens). U kan wel vragen om uw melding anoniem te behandelen;
 • het juiste adres van betrokken goed;
 • een beschrijving van de werken/inrichtingen;
 • nuttige foto’s.

Hoe melding maken ?

 • Ofwel vult u het onlineformulier in;
 • Ofwel stuurt u de informatie door via mail naar : ISA-IAS@urban.brussels;
 • Ofwel stuurt u een schrijven naar het volgende adres : Cel Inspectie – Departement IAS – Urban.brussels – Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel

Behandeling van uw melding :

 • Uw melding wordt geregistreerd.
 • U ontvangt binnen de 5 werkdagen een ontvangstbewijs.

Indien uw melding een stedenbouwkundige overtreding betreft dewelke geen gewestelijke bevoegdheid is, zal deze niet door onze cel Inspectie behandeld worden.